Správa klubu

 • Prázdninový režim

  Informace pro členy Klubu: V období od 16.8. do 31.8. bude předsedkyně Klubu Veronika Mallatová – Bartošová na dovolené. Veškeré záležitosti týkající se její agendy budou vyřizovány v prvních zářijových dnech. Hezký zbytek léta všem členům Klubu Coton de Tuléar! 🙂 

  Zjistit víc
  Štítky:
  0
 • Prázdninový režim

  Upozorňujeme všechny chovatele, že v průběhu letních měsíců bude poradkyně chovu pracovat v “prázdninovém režimu”. Znamená to, že poštu a maily bude vyzvedávat vždy 1x za týden. v období od 5. 9. do 19. 9. bude na dovolené. Potřebujete-li vystavit krycí list, nebo cokoli řešit s poradkyní chovu v nejbližší době, obraťte se na Terezku

  Zjistit víc
  Štítky: >
  0
 • Zahájení kárného řízení

  Výbor Klubu Coton de Tuléar přijal dne 8.1. 2020 Usnesení o zahájení kárného řízení ...

  Zjistit víc
  0
 • PŮVODNÍ WEBOVÉ STRÁNKY KLUBU

  Klubový výbor nově zpřístupnil všem členům Klubu archivované původní webové stránky Klubu Coton de Tuléar. Odkaz na stránky najdete na našich současných webových stránkách v části  HISTORIE KLUBU   Údaje pro přihlášení obdrží každý člen Klubu během následujících dní v mailové zprávě.

  Zjistit víc
  Štítky:
  0
 • FACEBOOK – klubové stránky

  Informace pro členy Klubu, kteří mají vytvořený uživatelský účet na sociální síti FACEBOOK. Dovolujeme si vás informovat, že v následujících dnech dochází ke dvěma zásadním změnám na stránkách Klubu na této sociální síti. Od 1. května budou pod stránkami Klubu fungovat dvě skupiny. První vznikne přetvořením dřívější SKUPINY Klubu Coton de Tuléar – nově s

  Zjistit víc
  Štítky:
  0
 • Bonitace v režimu nouzového stavu

  Výbor rozhodl o bonitacích v režimu nouzového stavu. Člen Klubu má právo požádat o výjimku při vystavení krycího listu za předpokladu, že doloží veškerá povinná zdravotní vyšetření psa/feny a doloží posudek z MV či KV (i jiného státu) s hodnocením psa/feny ve věku nad 15 měsíců a výsledkem Výborný. V tomto případě Výbor projedná výjimku

  Zjistit víc
  Štítky: >
  0
 • Další členové výboru

  V souladu s článkem Stanov 7.3.8. výbor kooptoval další členy výboru (více informací ZDE). Svou funkci budou vykonávat s omezenou platností, tj. do doby konání nejbližší členské schůze, na které proběhne dodatečná volba členů výboru Klubu. Členové výboru “v zastoupení” mohou být následně členskou základnou potvrzeni do svých funkcí nebo budou do těchto funkcí zvoleni

  Zjistit víc
  Štítky:
  0
 • Nový výbor

  Členové Klubu Coton de Tuléar zvolili výjimečně způsobem PER ROLLAM svůj nový výbor. Volba nového výboru proběhla ve dnech 10. – 14. 4. 2020 tajným hlasováním. Účastníci voleb mohli dát svůj hlas kandidátům, kteří se řádným způsobem podali kandidaturu na některou z funkcí výboru Klubu, a to formou zaškrtnutí volby v zabezpečené části webových stránek

  Zjistit víc
  0
 • Členská schůze 2020

  Rádi bychom Vám oznámili, že se dne 21. 3. 2020, po skončení klubové výstavy a následných bonitací, uskuteční v Želivu jednání řádné členské schůze klubu. Výbor podá, jako obvykle, zprávy o činnosti, hlavním bodem však tentokrát budou volby nových členů výboru klubu. Nejpozději do 19. 2. 2020 budou přijímány na adrese predseda@klubcoton.cz: podněty k programu jednání členské

  Zjistit víc
  0
 • Nový výbor klubu

  Na podzim 2018 proběhlo několik změn v rámci personálního obsazení výboru klubu.

  Zjistit víc
  0
 • Výbor klubu o prázdninách

  Dovolte, abychom  Vás upozornili, že poradkyně chovu NEBUDE  k zastižení (z důvodu čerpání své dovolené) v termínu od 2.7 – 8.7. a od 16.7. – 29.7. 2018. Pokud bude Váš dotaz neodkladný, piště a volejte opakovaně. Všem členům klubu a jejich rodinám přejeme krásné léto.  

  Zjistit víc
  Štítky:
  0
 • Krásné léto 2017

  Členové výboru přejí všem členům i dalším příznivcům Klubu Coton de Tuléar krásné pohodové léto. Dovolte, abychom  Vás upozornili, že poradkyně chovu NEBUDE  k zastižení (z důvodu čerpání své dovolené) v termínu od 30. 7. – 14. 8. 2017. Pokud bude Váš dotaz neodkladný, piště a volejte opakovaně.  

  Zjistit víc
  Štítky: >
  0
 • Kárné řízení

  Zjistit víc
  Štítky:
  0
 • Kárné řízení

  Zjistit víc
  Štítky:
  0
 • Nový výbor klubu Coton de Tuléar

  Na členské schůzi klubu Coton de Tuléar v Kojicích u Chvaletic byl dne 11. 3. 2017 zvolen ...

  Zjistit víc
  Štítky:
  0
 • Zápis z členské schůze

  Zveřejněn zápis z členské schůze konané 17. 9. 2016 v Bílých Poličanech

  Zjistit víc
  Štítky:
  0
 • Výbor klubu o prázdninách

  Členové výboru přejí všem členům i dalším příznivcům Klubu Coton de Tuléar krásné pohodové léto.

  Zjistit víc
  Štítky:
  0
 • Nový zastupující poradce chovu

  Výbor Klubu Coton de Tuléar se dohodl s chovatelkou paní Michaelou Novákovou ...

  Zjistit víc
  Štítky:
  0
 • Rezignace zastupujícího poradce chovu

  Rozhodnutí výboru klubu pověřit na omezenou dobu vedením agendy ...

  Zjistit víc
  Štítky:
  0
 • Poradce chovu

  Odstoupení poradce chovu z funkce na vlastní žádost ...

  Zjistit víc
  Štítky:
  0