Další členové výboru

V souladu s článkem Stanov 7.3.8. výbor kooptoval další členy výboru (více informací ZDE).

Svou funkci budou vykonávat s omezenou platností, tj. do doby konání nejbližší členské schůze, na které proběhne dodatečná volba členů výboru Klubu.
Členové výboru “v zastoupení” mohou být následně členskou základnou potvrzeni do svých funkcí nebo budou do těchto funkcí zvoleni jiní kandidáti, kteří se do dodatečných voleb přihlásí.