Klub

Klub Coton de Tuléar, z. s.
Člen ČMKU

 

Sídlo klubu

Klub Coton de Tuléar
Medlešice 221

538 31 Chrudim

IČO: 65400534

 
Číslo účtu: 1023542261/5500

Číslo účtu – výstavy: 1023794637/5500

Číslo účtu pro platby v EUR: 1023794522/5500

IBAN: CZ35 5500 0000 0010 2379 4522    SWIFT/BIC: RZBCCZPP   
sídlo banky: Raiffeisenbank, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4

 

Klub Coton de Tuléar, z. s. je dobrovolným nezávislým nepolitickým spolkem, pracujícím podle platných předpisů, s vlastní právní subjektivitou.
Posláním klubu je sdružovat majitele, chovatele a příznivce plemene psa Coton de Tulear.

Členem klubu se může stát občan (i cizinec) starší 18 ti let, který souhlasí se stanovami a dalšími předpisy klubu a zavazuje se jimi řídit, což stvrzuje zasláním vyplněné evidenční karty člena klubu a zaplacením členských příspěvků. Za zájemce o členství mladší 18-ti let jednají jejich zákonní zástupci. Členství v klubu nevylučuje souběžně členství v jiných i kynologických organizacích.