Klub

Klub Coton de Tuléar, z. s.
Člen ČMKU

 

Sídlo klubu

Klub Coton de Tuléar
Libínská 12
150 00 Praha 5

IČO: 65400534

 
Číslo účtu: 1023542261/6100

Číslo účtu pro výstavy: 1023794637/6100

Pro platby v EUR

IBAN: CZ7061000000001023794522    SWIFT/BIC: EQBKCZPP    sídlo banky: EQUA bank a.s. Karolinska 661/4, Praha 8, 18600

 

Klub Coton de Tuléar, z. s. je dobrovolným nezávislým nepolitickým spolkem, pracujícím podle platných předpisů, s vlastní právní subjektivitou.
Posláním klubu je sdružovat majitele, chovatele a příznivce plemene psa Coton de Tulear.

Členem klubu se může stát občan (i cizinec) starší 18 ti let, který souhlasí se stanovami a dalšími předpisy klubu a zavazuje se jimi řídit, což stvrzuje zasláním vyplněné evidenční karty člena klubu a zaplacením členských příspěvků. Za zájemce o členství mladší 18-ti let jednají jejich zákonní zástupci. Členství v klubu nevylučuje souběžně členství v jiných i kynologických organizacích.