Ceník poplatků za služby

CENÍK SLUŽEB PRO ČLENY KLUBU

Druh poskytované služby

cena (Kč)
Členství v klubu 700,-
Prodloužení členství v klubu 500,-
Členství v klubu osoby mladší 18 let (pro členy z ČR)
400,-
Vystavení krycího listu - tuzemské i zahraniční krytí 100,-
Vystavení náhradního krycího listu
100,-
Vystavení expresního krycího listu
300,-
Bonitace 500,-
Individuální bonitace1000,-

CENÍK SLUŽEB PRO NEČLENY KLUBU

Druh poskytované službycena (Kč)
Vystavení krycího listu200,-
Vystavení expresního krycího listu 600,-
Bonitace1 500,-
Individuální bonitace2 000,-
Vystavení PP pro 1 štěně 484,-
Samostatné vystavení přílohy k PP 121,-
Přeregistrace chovného jedince 605,-
Zápis importovaného jedince 605,-
Registrace zahraničního jedince – 1.krytí 484,-
Potvrzení PP jako P Register 61,-
Kniha krytí a odchovů 48,-
Urgence chybějících podkladů pro vyst. PP 42,-

Poplatky lze uhradit poštovní poukázkou typu A, kdy adresa příjemce je  číslo účtu 1023542261/6100 a sídlo klubu: Klub Coton de Tuléar, Veronika Mallatová Bartošová, Libínská 12, Praha 5, 150 00 nebo bezhotovostně převodem na klubový účet.

Jako variabilní symbol uvedou:

  • členové klubu – své identifikační číslo člena klubu (ID)
  • nečlenové – své telefonní číslo

 

Účet klubu:

Jméno banky: Equa bank
Název účtu: KLUB COTON DE TULEAR
Číslo účtu: 1023542261/6100
IBAN: CZ7061000000001023794522    SWIFT/BIC: EQBKCZPP    sídlo banky: EQUA bank a.s. Karolinska 661/4, Praha 8, 18600