Ceník poplatků za služby

CENÍK SLUŽEB PRO ČLENY KLUBU

Druh poskytované služby

cena (Kč)
Členství v klubu 700,-
Prodloužení členství v klubu 500,-
Členství v klubu osoby mladší 18 let (pro členy z ČR)
400,-
Vystavení krycího listu - tuzemské i zahraniční krytí 100,-
Vystavení náhradního krycího listu
100,-
Vystavení expresního krycího listu
300,-
Bonitace 500,-
Individuální bonitace1000,-

CENÍK SLUŽEB PRO NEČLENY KLUBU

Druh poskytované službycena (Kč)
Vystavení krycího listu200,-
Vystavení expresního krycího listu 600,-
Bonitace1 500,-
Individuální bonitace2 000,-
Vystavení PP pro 1 štěně 484,-
Samostatné vystavení přílohy k PP 121,-
Přeregistrace chovného jedince 605,-
Zápis importovaného jedince 605,-
Registrace zahraničního jedince – 1.krytí 484,-
Potvrzení PP jako P Register 61,-
Kniha krytí a odchovů 48,-
Urgence chybějících podkladů pro vyst. PP 42,-

Poplatky lze uhradit poštovní poukázkou typu A, kdy adresa příjemce je  číslo účtu 1023542261/5500 a sídlo klubu: Klub Coton de Tuléar, Pavlína Schefferová, Medlešice 221, 538 31 Chrudim

nebo bezhotovostně převodem na klubový účet.

Jako variabilní symbol uvedou:

  • členové klubu – své identifikační číslo člena klubu (ID)
  • nečlenové – své telefonní číslo
Účet klubu:
Jméno banky: Raiffeisenbank
Název účtu: KLUB COTON DE TULEAR
Číslo účtu : 1023542261/5500
Číslo účtu – výstavy: 1023794637/5500

Číslo účtu pro platby v EUR: 

IBAN: CZ35 5500 0000 0010 2379 4522    SWIFT/BIC: RZBCCZPP   
sídlo banky: Raiffeisenbank, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4