Členství v klubu

Členem klubu se může stát občan (i cizinec) starší 18 ti let, který souhlasí se stanovami a dalšími předpisy klubu a zavazuje se jimi řídit, což stvrzuje zasláním vyplněné evidenční karty člena klubu a zaplacením členských příspěvků. Za zájemce o členství mladší 18-ti let jednají jeho zákonní zástupci. Členství v klubu nevylučuje souběžně členství v jiných kynologických organizacích.

Informace o výhodách členství v našem klubu najdete zde.

Prodloužení stávajícího členství

Členové klubu

 

Přihlášení do klubu

Členství v klubu vzniká při současném splnění následujících podmínek:

  • vyplněním evidenční karty
  • uhrazením členského příspěvku
  • zasláním vyplněné karty a kopie dokladu o zaplacení na adresu předsedy klubu: predseda@klubcoton.cz

 


EVIDENČNÍ KARTA

Evidenční karta / přihláška: docx / pdf

 


 

Výše členského příspěvku:

Nový člen 700 Kč
Stávající člen – prodloužení členství *) 500 Kč
Člen klubu mladší 18-ti let (s omezenými právy) **)400 Kč
Čestné členství ***)0 Kč

*)   Za prodloužení členství se považuje zaslání vyplněné evidenční karty a potvrzení o úhradě členského příspěvku
nejpozději do 15. 1. příslušného roku. Pro přihlášení v pozdějším termínu platí podmínky nového člena klubu.

**)  Členové klubu mladší 18-ti let mají omezená práva – nemají právo hlasovat, volit členy výboru a být voleni do výboru.
Dle směrnic ČMKU zároveň nesmějí být majiteli chovatelské stanice.

***) Čestné členství bude přiznáno členu Klubu, jehož členství trvá NEPŘETRŽITĚ minimálně 20 let.

 

 

Úhrada členského příspěvku:

 Členský příspěvek je možné uhradit:

  • převodem na účet klubu: 1023542261/6100
  • pro platby ze zahraničí:  IBAN: CZ7061000000001023794522    SWIFT/BIC: EQBKCZPP    sídlo banky: EQUA bank a.s. Karolinska 661/4, Praha 8, 18600
  • poštovní poukázkou typu A, kdy adresa příjemce je výše uvedené číslo účtu a adresa sídla klubu:Klub Coton de Tuléar, Veronika Mallatová Bartošová, Libínská 12, 150 00 Praha 5

(jako variabilní symbol uvedou stávající členové klubu své ID, noví členové své telefonní číslo)

 

 

Zaslání dokladů:

Evidenční kartu včetně potvrzení o úhradě poplatku za členství je možné zasílat:

  • elektronicky na e-mailovou adresu: predseda@klubcoton.cz.
  • poštou na adresu sídla klubu: Klub Coton de Tuléar, Veronika Mallatová Bartošová, Libínská 12, 150 00 Praha 5

 

 

Potvrzení členství:

Každý nový člen klubu nebo stávající člen klubu, který si prodloužil své členství na další rok, obdrží potvrzení svého členství nejpozději do 30 dnů od výše uvedeného data – viz Stanovy klubu.