Kooptace nového člena výboru

Vážení členové Klubu,

dne 10. 4. 2024 Výbor obdržel rezignaci paní Veroniky Mallatové Bartošové na pozici výstavního referenta.

Následně proběhlo jednání výboru pomocí sdělovacích prostředků a 12. 4. 2024 v souladu s článkem Stanov 7.3.8. výbor kooptoval na uvolněnou funkci paní Lucii Pískovou. Funkční období tohoto nově zvoleného člena Výboru končí současně s funkčním obdobím Výboru, do kterého byl takto dovolen.

Paní Veronika Mallatová Bartošová odstupuje z důvodů své pracovní vytíženosti, nezříká se však kdykoliv Klubu pomoci v rámci svých možností. 

Lucie Písková je členkou klubu od roku 2022. V jejím vlastnictví jsou dvě fenky, s kterými se pravidelně účastní klubových výstav. Se svou kooptací souhlasí.

Veronice tímto děkuji za spolupráci a těšíme se na spolupráci s Lucií

 

Jménem výboru 

Pavlína Schafferová