Chov & Plemeno

“Cílem Českomoravské kynologické unie (dále jen “ČMKU”) je chov čistokrevných plemen psů dle uznaného standardu FCI, při zachování biologického zdraví každého jedince a charakteristických vloh a vlastností specifických pro jednotlivá plemena.

Zápisní řád KCTU a ČMKU je základní normou pro chov plemen začleněných do ČMKU a plně respektuje chovatelský řád FCI. S chovatelstvím je neslučitelný chov plemene bez průkazu původu FCI. Dále obchod se psy a podpora tohoto konání. Ve věcech tímto řádem neupravených platí ustanovení mezinárodního chovatelského řádu FCI jakožto vyšší závazné normy.”

Citováno ze zápisního řádu Klubu Coton de Tuléar, z.s.