Postup při chovu štěňat

se řídí ZÁPISNÍM ŘÁDEM.

 

Orientaci v předepsaných termínech zápisního řádu vám ulehčí tato TABULKA.

Pravidla pro kontroly vrhu jsou sepsána ZDE.

Seznam kontrolorů vrhu včetně kontaktů najdete ZDE.

**) Všechny potřebné FORMULÁŘE  přímo k vyplnění nebo ve formě pdf) uvedené v následujícím textu najdete ZDE

 


JAK POSTUPOVAT PŘI CHOVU ŠTĚŇAT


 

1) VYSTAVENÍ KRYCÍHO LISTU

Na základě ŽÁDOSTI O VYSTAVENÍ KRYCÍHO LISTU **) od chovatele vystaví poradce chovu (nejpozději do 3 týdnů)
KRYCÍ LIST (KL)
Spolu s žádostí o vystavení KL je potřebné uhradit poplatek za vystavení KL (viz ceník). 
V případě, že člen Klubu vyplní při platbě jako variabilní symbol své identifikační číslo, nemusí zasílat potvrzení o platbě.
V opačném případě, nebo v případě, že o vystavení KL žádá nečlen, je nezbytné zaslat spolu se žádostí o vystavení KL i doklad o úhradě platby.

 

2) PO NAKRYTÍ FENY

vyplní chovatel část KL označenou jako “KRYTÍ” (modrá část KL) a zašle dokument do 5 dnů po krytí poradci chovu MAILEM.

 

3) PO NAROZENÍ ŠTĚŇAT

vyplní chovatel další část KL označenou jako “VRH” (zelená část KL) a zašle dokument do 5 dnů po narození štěňat poradci chovu MAILEM
Dále chovatel vyplní PŘIHLÁŠKU VRHU a ŽÁDANKU O ZÁPISOVÁ ČÍSLA. Oba dokumenty zašle do 3 týdnů po narození štěňat poradci chovu MAILEM
Poradce zajistí přes Plemennou knihu přidělení zápisových čísel. 

 

4) NUTNÉ KROKY K VYSTAVENÍ PRŮKAZŮ PŮVODU 

Do 6 týdnů po narození štěňat obdrží chovatel MAILEM doklad ČMKU PŘIDĚLENÍ ZÁPISOVÝCH ČÍSEL /PŘIHLÁŠKA K ZÁPISU ŠTĚŇAT (dále jako DOKLAD O ČIPOVÁNÍ).
Tento doklad vyplní veterinář při čipování a očkování štěňat a příslušné kódy čipů vylepí vedle přidělených zápisových čísel. (Upozorňujeme, že od 1. 1. 2020 je čipování povinné)
Pokud chovatel rozhodne o provedení KONTROLY VRHU prostřednictvím svého veterinárního lékaře, vytiskne si k vyplnění předepsaný formulář ZÁPIS O KONTROLE VRHU ŠTĚŇAT. 
(V případě, že chovatel uvedl do přihlášky vrhu požadavek na provedení kontroly vrhu poradcem nebo kontrolorem vrhu, bude kontaktován poradcem chovu k dojednání termínu kontroly. Formulář ZÁPIS O KONTROLE VRHU ŠTĚŇAT není v tomto případě nutné tisknout, přiveze ho s sebou zástupce Klubu.)

ORIGINÁLY vyplněných a potvrzených dokumentů: 

  • DOKLAD O ČIPOVÁNÍ
  • ZÁPIS O KONTROLE VRHU ŠTĚŇAT

společně s ORIGINÁLEM + JEDNOU KOPIÍ kompletně vyplněného KRYCÍHO LISTU

zašle chovatel po očipování štěňat POŠTOU poradci chovu.

Na základě zaslaných dokladů zajistí následně poradce chovu na Plemenné knize ČMKU vystavení a zaslání průkazů původu.

 


V případě, že fena nezabřezne, odešle chovatel do 75 dnů po krytí zbylý KL zpět poradci.


V případě nejasností se neváhejte obrátit na poradce chovu.