Postup při chovu štěňat

se řídí ZÁPISNÍM ŘÁDEM.

 

Orientaci v předepsaných termínech zápisního řádu vám ulehčí tato TABULKA.

Pravidla pro kontroly vrhu jsou sepsána ZDE.

Seznam kontrolorů vrhu včetně kontaktů najdete ZDE.

**) Všechny potřebné FORMULÁŘE  přímo k vyplnění nebo ve formě pdf) uvedené v následujícím textu najdete ZDE


UPOZORNĚNÍ: 

V souladu s novelou zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, nabývá účinnosti 1. února 2021 povinnost chovatele vyplňovat evidenční list vrhu štěňat. Stručná informace  ZDE


JAK POSTUPOVAT PŘI CHOVU ŠTĚŇAT


VYSTAVENÍ KRYCÍHO LISTU

 • Na základě ŽÁDOSTI O VYSTAVENÍ KRYCÍHO LISTU (docx)  (pdf) od chovatele vystaví poradce chovu (nejpozději do 3 týdnů od podání žádosti) KRYCÍ LIST (KL). Platnost KL je jeden rok od data vydání.
 • Spolu s žádostí o vystavení KL je potřebné uhradit POPLATEK za vystavení KL (viz ceník).

V případě, že člen Klubu vyplní při platbě jako variabilní symbol své identifikační číslo, nemusí zasílat potvrzení o platbě.
V opačném případě, nebo v případě, že o vystavení KL žádá nečlen, je nezbytné zaslat spolu se žádostí o vystavení KL i doklad o úhradě platby.

 

PO NAKRYTÍ FENY

do 5 dnů po krytí:

 • vyplní chovatel část KL označenou jako “KRYTÍ” (modrá část KL) a zašle KL poradci chovu MAILEM.

 

PO NAROZENÍ ŠTĚŇAT

do 5 dnů po narození štěňat:

 • vyplní chovatel část KL označenou jako “VRH” (zelená část KL)
 • zašle KL  poradci chovu MAILEM

do 3 týdnů po narození štěňat:

 • chovatel vyplní PŘIHLÁŠKU VRHU (docx) (pdf)
 • chovatel vyplní ŽÁDANKU O ZÁPISOVÁ ČÍSLA  (docx) (pdf)
 • Vyplňujte v abecedním pořadí, první psy, potom fenky, maximálně 20 znaků včetně mezer.
 • oba dokumenty zašle poradci chovu MAILEM. Poradce následně zajistí přes Plemennou knihu přidělení zápisových čísel.  

do 6 týdnů po narození štěňat:

 • Chovatel obdrží MAILEM doklad ČMKU PŘIDĚLENÍ ZÁPISOVÝCH ČÍSEL /PŘIHLÁŠKA K ZÁPISU ŠTĚŇAT. Doklad vyplní veterinář při čipování a příslušné kódy čipů vylepí vedle přidělených zápisových čísel. 
 • Chovatel vytiskne k vyplnění ZÁPIS O KONTROLE VRHU ŠTĚŇAT a dohodne si termín provedení kontroly  u svého veterináře nebo s poradcem chovu.

po dosažení 7 týdnů od narození štěňat:

 • Bude provedena kontrola vrhu v dohodnutém termínu 
 • Chovatel zašle následující dokumenty POŠTOU poradci chovu:
  1. kompletně doplněný KRYCÍ LIST2x
  2. DOKLAD O ČIPOVÁNÍ (formát A4) – 1x ORIGINÁL + 1x KOPIE
  3. ZÁPIS O KONTROLE VRHU ŠTĚŇAT – 1x ORIGINÁL

Na základě zaslaných dokladů zajistí  poradce chovu na Plemenné knize ČMKU vystavení a zaslání průkazů původu.

 


V případě, že fena nezabřezne, odešle chovatel do 75 dnů po krytí doplněný KL zpět poradci.


V případě nejasností se neváhejte obrátit na poradce chovu.