Postup při chovu štěňat

se řídí ZÁPISNÍM ŘÁDEM.

 

Orientaci v předepsaných termínech zápisního řádu vám ulehčí tato TABULKA.

Pravidla pro kontroly vrhu jsou sepsána ZDE.

Seznam kontrolorů vrhu včetně kontaktů najdete ZDE.

**) Všechny potřebné FORMULÁŘE  přímo k vyplnění nebo ve formě pdf) uvedené v následujícím textu najdete ZDE


UPOZORNĚNÍ: 

V souladu s novelou zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, nabývá účinnosti 1. února 2021 povinnost chovatele vyplňovat evidenční list vrhu štěňat. Stručná informace  ZDE


JAK POSTUPOVAT PŘI CHOVU ŠTĚŇAT


VYSTAVENÍ KRYCÍHO LISTU

 • Na základě ŽÁDOSTI O VYSTAVENÍ KRYCÍHO LISTU (docx)  (pdf) od chovatele vystaví poradce chovu (nejpozději do 3 týdnů od podání žádosti) KRYCÍ LIST (KL). Platnost KL je jeden rok od data vydání.
 • Spolu s žádostí o vystavení KL je potřebné uhradit POPLATEK za vystavení KL (viz ceník).

V případě, že člen Klubu vyplní při platbě jako variabilní symbol své identifikační číslo, nemusí zasílat potvrzení o platbě.
V opačném případě, nebo v případě, že o vystavení KL žádá nečlen, je nezbytné zaslat spolu se žádostí o vystavení KL i doklad o úhradě platby.

 

PO NAKRYTÍ FENY

do 5 dnů po krytí:

 • vyplní chovatel část KL označenou jako “KRYTÍ” (modrá část KL) a zašle KL poradci chovu MAILEM.

 

PO NAROZENÍ ŠTĚŇAT

do 5 dnů po narození štěňat:

 • vyplní chovatel část KL označenou jako “VRH” (zelená část KL)
 • zašle KL  poradci chovu MAILEM

do 3 týdnů po narození štěňat:

 • chovatel vyplní PŘIHLÁŠKU VRHU (docx) (pdf)
 • chovatel vyplní ŽÁDANKU O ZÁPISOVÁ ČÍSLA  (docx) (pdf)
 • oba dokumenty zašle poradci chovu MAILEM 

Poradce následně zajistí přes Plemennou knihu přidělení zápisových čísel. 

 

NUTNÉ KROKY K VYSTAVENÍ PRŮKAZŮ PŮVODU 

do 6 týdnů po narození štěňat:

 • Chovatel obdrží MAILEM doklad ČMKU PŘIDĚLENÍ ZÁPISOVÝCH ČÍSEL /PŘIHLÁŠKA K ZÁPISU ŠTĚŇAT. Doklad vyplní veterinář při čipování a očkování štěňat a příslušné kódy čipů vylepí vedle přidělených zápisových čísel. 
 • Chovatel vylepí nebo čitelně vypíše kódy čipů do PŘIHLÁŠKY VRHU
 • Chovatel vytiskne k vyplnění ZÁPIS O KONTROLE VRHU ŠTĚŇAT v případě, že se  rozhodne o provedení kontroly vrhu prostřednictvím svého veterinárního lékaře. Doklad vyplní veterinář.

(V případě, že chovatel uvedl do přihlášky vrhu požadavek na provedení kontroly vrhu poradcem nebo kontrolorem vrhu, bude kontaktován poradcem chovu k dojednání termínu kontroly. Formulář ZÁPIS O KONTROLE VRHU ŠTĚŇAT není v tomto případě nutné tisknout, přiveze ho s sebou zástupce Klubu.)

 • Chovatel zašle POŠTOU následující dokumenty poradci chovu:
  1. DOKLAD O ČIPOVÁNÍ – 1x ORIGINÁL (formát A4)
  2. ZÁPIS O KONTROLE VRHU ŠTĚŇAT – 1x ORIGINÁL
  3. kompletně doplněný KRYCÍ LIST1x ORIGINÁL + 1x KOPIE
  4. PŘIHLÁŠKA VRHU doplněná o čísla čipů – 1x ORIGINÁL + 1x KOPIE

 

Na základě zaslaných dokladů zajistí následně poradce chovu na Plemenné knize ČMKU vystavení a zaslání průkazů původu.

 


V případě, že fena nezabřezne, odešle chovatel do 75 dnů po krytí zbylý KL zpět poradci.


V případě nejasností se neváhejte obrátit na poradce chovu.