Postup při chovu štěňat

se řídí ZÁPISNÍM ŘÁDEM.

 

Orientaci v předepsaných termínech zápisního řádu vám ulehčí tato TABULKA.

Pravidla pro kontroly vrhu jsou sepsána ZDE.

Seznam kontrolorů vrhu včetně kontaktů najdete ZDE.

**) Všechny potřebné FORMULÁŘE  přímo k vyplnění nebo ve formě pdf) uvedené v následujícím textu najdete ZDE


UPOZORNĚNÍ: 

V souladu s novelou zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, nabývá účinnosti 1. února 2021 povinnost chovatele vyplňovat evidenční list vrhu štěňat. Stručná informace  ZDE


 

JAK POSTUPOVAT PŘI CHOVU ŠTĚŇAT


 

1) VYSTAVENÍ KRYCÍHO LISTU

Na základě ŽÁDOSTI O VYSTAVENÍ KRYCÍHO LISTU od chovatele vystaví poradce chovu (nejpozději do 3 týdnů) KRYCÍ LIST (KL). Platnost KL je jeden rok od data vydání.
Spolu s žádostí o vystavení KL je potřebné uhradit poplatek za vystavení KL (viz ceník). 
V případě, že člen Klubu vyplní při platbě jako variabilní symbol své identifikační číslo, nemusí zasílat potvrzení o platbě.
V opačném případě, nebo v případě, že o vystavení KL žádá nečlen, je nezbytné zaslat spolu se žádostí o vystavení KL i doklad o úhradě platby.

 

2) PO NAKRYTÍ FENY

vyplní chovatel část KL označenou jako “KRYTÍ” (modrá část KL) a zašle dokument do 5 dnů po krytí poradci chovu MAILEM.

 

3) PO NAROZENÍ ŠTĚŇAT

vyplní chovatel další část KL označenou jako “VRH” (zelená část KL) a zašle dokument do 5 dnů po narození štěňat poradci chovu MAILEM
Dále chovatel vyplní PŘIHLÁŠKU VRHU a ŽÁDANKU O ZÁPISOVÁ ČÍSLA. Oba dokumenty zašle do 3 týdnů po narození štěňat poradci chovu MAILEM
Poradce zajistí přes Plemennou knihu přidělení zápisových čísel. 

 

4) NUTNÉ KROKY K VYSTAVENÍ PRŮKAZŮ PŮVODU 

Do 6 týdnů po narození štěňat obdrží chovatel MAILEM doklad ČMKU PŘIDĚLENÍ ZÁPISOVÝCH ČÍSEL /PŘIHLÁŠKA K ZÁPISU ŠTĚŇAT (dále jako DOKLAD O ČIPOVÁNÍ).
Tento doklad vyplní veterinář při čipování a očkování štěňat a příslušné kódy čipů vylepí vedle přidělených zápisových čísel. (Upozorňujeme, že od 1. 1. 2020 je čipování povinné)
Pokud chovatel rozhodne o provedení KONTROLY VRHU prostřednictvím svého veterinárního lékaře, vytiskne si k vyplnění předepsaný formulář ZÁPIS O KONTROLE VRHU ŠTĚŇAT. 
(V případě, že chovatel uvedl do přihlášky vrhu požadavek na provedení kontroly vrhu poradcem nebo kontrolorem vrhu, bude kontaktován poradcem chovu k dojednání termínu kontroly. Formulář ZÁPIS O KONTROLE VRHU ŠTĚŇAT není v tomto případě nutné tisknout, přiveze ho s sebou zástupce Klubu.)

ORIGINÁLY vyplněných a potvrzených dokumentů: 

  • DOKLAD O ČIPOVÁNÍ
  • ZÁPIS O KONTROLE VRHU ŠTĚŇAT

společně s ORIGINÁLEM + JEDNOU KOPIÍ kompletně vyplněného KRYCÍHO LISTU

zašle chovatel po očipování štěňat POŠTOU poradci chovu.

Na základě zaslaných dokladů zajistí následně poradce chovu na Plemenné knize ČMKU vystavení a zaslání průkazů původu.

 


V případě, že fena nezabřezne, odešle chovatel do 75 dnů po krytí zbylý KL zpět poradci.


V případě nejasností se neváhejte obrátit na poradce chovu.