Duben 2020

 • Bonitace v režimu nouzového stavu

  Výbor rozhodl o bonitacích v režimu nouzového stavu. Člen Klubu má právo požádat o výjimku při vystavení krycího listu za předpokladu, že doloží veškerá povinná zdravotní vyšetření psa/feny a doloží posudek z MV či KV (i jiného státu) s hodnocením psa/feny ve věku nad 15 měsíců a výsledkem Výborný. V tomto případě Výbor projedná výjimku

  Zjistit víc
  Štítky: >
  Zjistit víc
  0
 • Další členové výboru

  V souladu s článkem Stanov 7.3.8. výbor kooptoval další členy výboru (více informací ZDE). Svou funkci budou vykonávat s omezenou platností, tj. do doby konání nejbližší členské schůze, na které proběhne dodatečná volba členů výboru Klubu. Členové výboru “v zastoupení” mohou být následně členskou základnou potvrzeni do svých funkcí nebo budou do těchto funkcí zvoleni

  Zjistit víc
  Štítky:
  Zjistit víc
  0
 • Nový výbor

  Členové Klubu Coton de Tuléar zvolili výjimečně způsobem PER ROLLAM svůj nový výbor. Volba nového výboru proběhla ve dnech 10. – 14. 4. 2020 tajným hlasováním. Účastníci voleb mohli dát svůj hlas kandidátům, kteří se řádným způsobem podali kandidaturu na některou z funkcí výboru Klubu, a to formou zaškrtnutí volby v zabezpečené části webových stránek

  Zjistit víc
  Zjistit víc
  0
 • Volba nových členů výboru

  Vážení členové klubu, rádi bychom Vás informovali, že k 31. 3. 2020 jsme zaznamenali následující výsledek hlasování pro volbu nového výboru elektronickou formou (per rollam). Celkový počet členů s hlasovacím právem: 69 Počet hlasů pro: 35 Počet hlasů proti:  2 Zdrželo se: 32 Způsob volby byl tedy odsouhlasen. Chtěli bychom Vás tímto pozvat k volbě

  Zjistit víc
  Zjistit víc
  0