Bonitace v režimu nouzového stavu

Výbor rozhodl o bonitacích v režimu nouzového stavu.

Člen Klubu má právo požádat o výjimku při vystavení krycího listu za předpokladu, že doloží veškerá povinná zdravotní vyšetření psa/feny a doloží posudek z MV či KV (i jiného státu) s hodnocením psa/feny ve věku nad 15 měsíců a výsledkem Výborný. V tomto případě Výbor projedná výjimku na 1 vrh. Pes/fena se poté zúčastní řádné bonitace pro splnění podmínky chovnosti.