Chov

 • Upozornění pro chovatele

  Dovolená poradce chovu

  Zjistit víc
  Štítky: >
  0
 • Bonitace – přihlášení

  Uzávěrka přihlášek k bonitaci - 12. 3. 2023

  Zjistit víc
  Štítky:
  0
 • Využití krycích psů

  Zveřejněn přehled využití krycích psů v roce 2022.

  Zjistit víc
  Štítky:
  0
 • Přehlídka chovných psů a bonitace

  Důležitá informace pro chovatele!

  Zjistit víc
  Štítky:
  0
 • Aktuální přehled nakrytých fen

  Pro chovatele - členy Klubu je v zabezpečené části stránek (odkaz CHOV) zveřejněna nová tabulka

  Zjistit víc
  Štítky:
  0
 • Usnesení po vznesené stížnosti

  Výbor Klubu obdržel stížnost na průběh bonitací, které se konaly po skončení Klubové výstavy dne 1. 10. 2022. Po prošetření stížnosti vydává toto USNESENÍ.  (Obsah si mohou zobrazit pouze členové Klubu)

  Zjistit víc
  Štítky: >
  0
 • Bonitace

  Informace k bonitacím

  Zjistit víc
  Štítky:
  0
 • INFORMACE CHOVATELŮM

  Informace poradce chovu - pozdržení vyřizování agendy k vrhům ...

  Zjistit víc
  Štítky:
  0
 • Informace k bonitacím

  V sobotu dne 1. 10. 2022 budou po ukončení klubové výstavy probíhat BONITACE.

  Zjistit víc
  Štítky:
  0
 • Prázdninový režim – úprava termínu

  Termín dovolené poradkyně chovu se o několik dnů posouvá. Své žádosti o vystavení krycího listu, přihlášky vrhu a další můžete zasílat až do neděle 17.7., do 19.7. bude poradkyně chovu dispozici na telefonu.  V období od 20.7. do 7.8. bude mít poradkyně chovu dovolenou a nebude vyřizovat žádnou agendu.

  Zjistit víc
  Štítky: >
  0
 • Bonitace – úprava přehledu

  Pro zlepšení přehlednosti při zobrazování údajů uchovněných psů byla upravena struktura tabulky Bonitace – výsledky. Přidán sloupec udávající rok narození psa Psi se řadí v tabulce prioritně podle roku svého narození, a to sestupně (na prvních místech tabulky jsou uvedeni ti nejmladší). Psi narození ve stejném roce jsou dále řazeni podle abecedy.  Aktuální souhrnný přehled

  Zjistit víc
  Štítky:
  0
 • Sestavení rodokmenu

  Sestavování rodokmenů spuštěno

  Zjistit víc
  Štítky:
  0
 • Nové bonitace

  Vytvořeny karty nově zbonitovaných psů:

  Zjistit víc
  Štítky:
  0
 • Přehlídka chovných psů

  Dne 26. 3. 2022 se v souvislosti s pořádáním klubové výstavy uskuteční Přehlídka chovných psů.  Zájemci mohou přihlásit své uchovněné psy na adresu poradce chovu. Do zprávy je nutné uvést jméno psa a jakékoliv informace, které se týkají jeho kvalit, zvyků, předností …

  Zjistit víc
  Štítky: >
  0
 • Další rodokmeny

  Přidány další rodokmeny do karet psů

  Zjistit víc
  Štítky:
  0
 • Setkání chovatelů

  Setkání s chovateli se uskuteční dne 26. 3. 2022 ve Velkém Meziříčí

  Zjistit víc
  Štítky:
  0
 • Rodokmeny v kartách psů

  Členové Klubu mohou nahlédnout do dalších rodokmenů

  Zjistit víc
  Štítky:
  0
 • Štěňátka v roce 2021

  Kolik štěňat se narodilo v chovatelských stanicích našich členů v uplynulém roce?

  Zjistit víc
  Štítky:
  0
 • Využití chovných psů v roce 2021

  Pro všechny chovatele - členy Klubu je na klubových stránkách k dispozici aktuální přehled

  Zjistit víc
  Štítky:
  0
 • INFORMACE K BONITACÍM

  Vážení chovatelé, chtěli bychom vás ujistit, že pokud proběhne mikulášská Klubová výstava v plánovaném termínu, tj. v sobotu dne 4. 12. 2021  (a my zatím pevně věříme, že nám to nějaká nová vládní opatření nezhatí), uskuteční se i již dříve avizované BONITACE.  V současné době řešíme už jen personální obsazení bonitační komise, neboť někteří aktéři

  Zjistit víc
  Štítky: >
  0
 • INFORMACE CHOVATELŮM

  Poradce chovu informuje: Vzkaz z ČMKU – paní Dragovič se vrátila po dovolené a vzhledem k nakupení agendy prosí chovatele a majitele aby neposílali maily a nevolali, prosí o trpělivost a upozorňuje na možné prodloužení obvyklých termínů.

  Zjistit víc
  Štítky:
  0
 • UPOZORNĚNÍ CHOVATELŮM

  Poradce chovu prosí chovatele o trpělivost při čekání na vyřízení průkazů původu

  Zjistit víc
  Štítky:
  0
 • Provoz kanceláří ČMKU

      Upozorňujeme všechny chovatele, že v těchto dnech může dojít k menší časové prodlevě při vyřizování např. zápisových čísel pro štěňata, apod.  Z důvodu zajištění světové výstavy 2021 jsou totiž kanceláře ČMKU v termínu od 27. 9. do 8. 10. 2021 mimo provoz.  

  Zjistit víc
  Štítky:
  0
 • Změny v postupu při vyřizování PP u štěňat

  Všem členům Klubu zaslala poradkyně chovu informaci o změnách v postupu pro administrativu týkajících se vyřízení průkazu původu u štěňat. Veškeré změny byly zároveň uvedeny i na klubových stránkách. Podrobný aktuální postup při chovu štěňat najdou všichni chovatelé ZDE

  Zjistit víc
  Štítky:
  0
 • Prázdninový režim

  Upozorňujeme všechny chovatele, že v průběhu letních měsíců bude poradkyně chovu pracovat v “prázdninovém režimu”. Znamená to, že poštu a maily bude vyzvedávat vždy 1x za týden. v období od 5. 9. do 19. 9. bude na dovolené. Potřebujete-li vystavit krycí list, nebo cokoli řešit s poradkyní chovu v nejbližší době, obraťte se na Terezku

  Zjistit víc
  Štítky: >
  0
 • Nové bonitace

  Dne 29. 5. 2021 byli zbonitováni následující psi a feny: BRUNO Madagaskar’s Miracle ALBERT KAREL I. Poklad z Wilsonova Lesa OTHAR z Jizerského Pekla SAMBATRA Přátelé Jetynky MEGGIE from Cotton Home VIVA Ráj Karpat Do karet jednotlivých psů mohou nahlédnout členové klubu na stránce CHOVNÍ PSI A FENY

  Zjistit víc
  Štítky:
  0
 • VYŠETŘENÍ PRA

  Opakované oftalmologické vyšetření na PRA s negativním výsledkem doplněno v dubnu 2021 u těchto cotonků: EILA Coton Lucky Dog OH LA PALOMA Love and Cotons SYRAH Ráj Karpat Au Clair de la Lune DON FERNANDO AIMEE of Cotonnia

  Zjistit víc
  Štítky:
  0
 • FOTOGALERIE AKTIVNÍCH CHOVNÝCH PSŮ

  Nově si na stránkách Klubu můžete prohlédnout první FOTOGALERIE aktivních chovných psů.   Do galerie budou postupně  zařazovány fotografie všech aktivních chovných psů ČLENŮ Klubu. Zároveň mohou být v galerii umístěny i fotografie uchovněných psů NEČLENŮ Klubu, kteří o to požádají a zároveň uhradí na klubový účet stanovený poplatek.   Chtěli bychom tímto požádat majitele chovných

  Zjistit víc
  Štítky:
  0
 • Inzerce na klubových stránkách

  Z důvodu rozšíření nabídky krycích psů mohou s platností od 1. 4. 2021 prezentovat své psy na klubových stránkách i ti majitelé zbonitovaných psů, kteří nejsou členy Klubu Coton de Tuléar, a to formou placené inzerce. Tato možnost se otevře i pro zahraniční majitele chovných psů. Poplatek za zveřejnění jednoho psa činí 500 Kč. Předmětný

  Zjistit víc
  Štítky:
  1
 • Zápisní řád ČMKU

  Dne 1. 4. 2021 vstupuje v platnost nový Zápisní řád ČMKU Jednou z podstatných změn, která bude naše chovatele jistě zajímat je, že “Maximální počet vrhů u chovné feny je jeden v kalendářním roce, a to včetně vrhů, kdy fena porodí pouze jedno štěně (i mrtvé); výjimku může ze zdravotních důvodů na základě doporučení veterináře

  Zjistit víc
  Štítky:
  0
 • Vyšetření PRA

  Opakované oftalmologické vyšetření na PRA s negativním výsledkem doplněno v březnu 2021 u těchto cotonků: Kiki z Jizerského Pekla Daisy  Leia Klenot Toliary Rubby Ir-Iv Best of Cotton Malcolm Coton Angels from Dolce  

  Zjistit víc
  Štítky:
  0
 • Očekáváme štěňátka

  Nově je možné na stránkách Klubu najít aktuální přehled chovatelských stanic, které očekávají v nejbližší době narození nových štěňátek. ZDE  

  Zjistit víc
  Štítky:
  0
 • Evidenční listy vrhu štěňat

  Pro všechny chovatele Klubu Coton de Tuléar je určena následující  Stručná informace k EVIDENČNÍMU LISTU VRHU ŠTĚŇAT PSA podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. To důležité ve dvou bodech: 1) Povinnost evidenčních listů a převodních listů štěněte se vztahuje na organizované chovatele, na chovatele, kteří mají na

  Zjistit víc
  Štítky:
  0
 • Využití krycích psů v roce 2020

  Pouze členy Klubu je nově na stránkách ....

  Zjistit víc
  Štítky:
  0
 • Postup při chovu štěňat

  V návaznosti na zavedení nového způsobu vystavování krycího listu byly na stránkách upraveny i informace potřebné pro správný postup při chovu štěňat. Změn doznala i tabulka, ve které jsou přehledným způsobem shrnuty základní povinnosti chovatele na jedné straně a poradce chovu a ČMKU na straně druhé, včetně uvedených termínů.

  Zjistit víc
  Štítky:
  0
 • Nové krycí listy

  S platností od 10. 11. 2020 začne poradce chovu používat nový způsob vystavování Krycího listu.   Účelem této změny je především snaha omezit co nejvíce v době epidemie coronaviru nutnost návštěv poštovních úřadů za účelem zasílání jednotlivých částí Krycího listu poradcem chovu i chovatelem. Původně bylo nutné z tohoto důvodu navštívit poštu celkem 3x. Nyní bude stačit

  Zjistit víc
  Štítky:
  0
 • Nové vyšetření PRA

  V souladu s rozhodnutím členské schůze ze dne 26. 8. 2006 o povinném oftalmologickém vyšetření na PRA byli opakovaně vyšetřeni tito psi a feny: Orpheus Jo-Luc Best of Cotton Raja Matangi Sleepy Hollow Ranch Darsy Dory Briliant z Madagaskaru Little Rose from Cotton Home    

  Zjistit víc
  Štítky:
  0
 • Noví chovní psi a feny

  Do evidence Bonitace – výsledky přidáni nově zbonitovaní psi a feny: (informace jsou k dispozici pouze členům klubu) Arnie Bílá Kokína Anett Poklad Pahorku Nice Jasmine from Cotton Home Cherry z Jizerského Pekla Mary Jane Klenot Toliary MJ White Coton Angels from Dolce Quena-Cherry Poklad Vysočiny Bony Fuzzy Hearts Bustie Fuzzy Hearts Blueberry Fuzzy Hearts

  Zjistit víc
  Štítky:
  0
 • Mimořádné bonitace

  V režimu zvýšených hygienických opatření proběhly 18. 10. 2020 v Praze letos již druhé MIMOŘÁDNÉ BONITACE psů plemene Coton de Tuléar. V předem stanoveném časovém harmonogramu předstoupilo před bonitační komisi v čele se zkušenou rozhodčí paní Naďou Klírovou jedenáct  cotonků. I přes všechna nařízená opatření byla atmosféra velmi příjemná a úroveň bonitovaných jedinců vyrovnaná. Paní

  Zjistit víc
  Štítky:
  0
 • 2. Bonitace v náhradním termínu

  V neděli 18. října 2020 v 10:00 hodin se uskuteční v tomto roce již druhé náhradní bonitace psů, které se původně měly konat v rámci Klubové výstavy dne 17.10. 2020 v Želivu a které byly zrušeny z důvodu vládních opatření proti koronaviru ze dne 30. 9. 2020 . Bonitace se mohou zúčastnit se svými psy ti majitelé, kteří

  Zjistit víc
  Štítky:
  0
 • Zobrazení rodokmenu

  Významnou novinkou pro chovatele – členy Klubu – bude možnost zobrazit si příslušný rodokmen v kartě psa. Rodokmen se zobrazí po kliknutí na odkaz umístěný v kartě psa pod jeho fotografií. První rodokmen (“ilustrační”) byl  přidán do karty Hessie Bavlníkový květ (členové Klubu najdou kartu feny v tabulce Bonitace – výsledky). Další budou postupně doplňovány především

  Zjistit víc
  Štítky:
  0
 • Vyhledávací okénko

  Pro lepší orientaci v rozsáhlé tabulce Bonitace – výsledky bylo doplněno “vyhledávací okénko” … (tabulka je přístupná pouze členům Klubu)

  Zjistit víc
  Štítky:
  0
 • Nové přehledy pro chovatele

  Nově na klubových stránkách  v části CHOV & PLEMENO – přehledy současných chovných psů a chovných fen. Ve dvou tabulkách AKTIVNÍ CHOVNÍ PSI A FENY najdete rychlý přehled základních informací nezbytných pro výběr vhodných jedinců k chovu, tj. stav chrupu psa, platnost PRA, výsledek vyšetření luxace patelly, podmínky uchovnění.   (tabulky jsou přístupné pouze členům

  Zjistit víc
  Štítky:
  0
 • Vyšetření PRA

  Opakované oftalmologické vyšetření na PRA v letošním roce ...

  Zjistit víc
  Štítky:
  0
 • Využití krycích psů v první polovině roku

  Nově přidán aktuální přehled využití krycích psů ...

  Zjistit víc
  Štítky:
  0
 • Seznam specialistů na vyšetření PRA

  Seznam veterinárních lékařů specialistů, kteří mohou vyšetřovat PRA, byl aktualizován.  Nově jej najdete na stránce Podmínky pro uchovnění

  Zjistit víc
  Štítky:
  0
 • Standard plemene a kritéria chovnosti

  Zjistit víc
  Štítky: >
  0
 • Nově zbonitovaní psi

  Dne 7. 6. 2020 proběhly v Praze mimořádné bonitace psů plemene Coton de Tuléar. Bonitační komise v čele s rozhodčí paní Naďou Klírovou posoudila celkem 7 přihlášených psů.  Všechny podmínky pro uchovnění splnilo 5 psů, bonitaci ukončili s výsledkem “chovný” nebo “chovná”. Dva psi podmínky nesplnili. Bonitováni byli tito jedinci (náhled do karty psa je

  Zjistit víc
  Štítky:
  0
 • WORLD DOG FINDER

  Klub Coton de Tuléar přijal nabídku na spolupráci a stal se partnerem World Dog Finder. https://worlddogfinder.com/ jsou první oficiální stránky shromažďující nabídky štěňat chovatelských stanic, poptávky po chovných psech, informace útulků o psech vhodných k adopci nebo i poptávky budoucích majitelů psů na konkrétní plemeno … Výhodou spolupráce je možnost sdílení akcí našeho Klubu na

  Zjistit víc
  Štítky:
  0
 • BONITACE v náhradním termínu

  V neděli 7. června 2020 v 10:00 hodin se uskuteční náhradní bonitace psů, které byly v původním termínu 21. 3. 2020 zrušeny z důvodu vládních opatření proti koronaviru. Předsedou bonitační komise bude paní Naďa Klírová. Bonitace se mohou zúčastnit se svými psy ti majitelé, kteří byli přihlášeni k bonitacím v původním termínu, i noví zájemci, a to při

  Zjistit víc
  Štítky:
  0
 • Bonitace v režimu nouzového stavu

  Výbor rozhodl o bonitacích v režimu nouzového stavu. Člen Klubu má právo požádat o výjimku při vystavení krycího listu za předpokladu, že doloží veškerá povinná zdravotní vyšetření psa/feny a doloží posudek z MV či KV (i jiného státu) s hodnocením psa/feny ve věku nad 15 měsíců a výsledkem Výborný. V tomto případě Výbor projedná výjimku

  Zjistit víc
  Štítky: >
  0
 • Protest proti poškozujicímu rozhovoru

  15.8. 2019 uveřejnil Magazín Idnes.cz rozhovor (zde) s Markétou Dajbychovou, obsahující tvrzení nepodložená fakty, avšak poškozující závažným způsobem tvrzení o chovu plemene Coton de Tuléar. Proti danému obsahu se výbor neprodleně ohradil a zaslal protest s žádostí o nápravu (zde). Protest byl adresován: Markéta Dajbychová – Genomia Scarlett Wilková – autorka rozhovoru Martin Moravec –

  Zjistit víc
  Štítky: >
  0
 • Program pro zdravý chov – aktualizace informací o PRA

  Z webových stránek MVDr. Jiřího Beránka Ph.D. jsme převzali a s laskavým svolením autora publikovali článek o dědičných očních chorobách. Více zde

  Zjistit víc
  0
 • Program pro zdravý chov – seznam veterinářů oftalmologů

  Pro účely chovu klub akceptuje a doporučuje i nadále výsledky vyšetření od MVDr. Beránka a dalších specializovaných veterinářů oftalmologů dle seznamu zde.      

  Zjistit víc
  0
 • Program pro zdravý chov – péče o chrup

  Vážení členové klubu, majitelé cotonků, v rámci programu pro zdravý chov jsme navázali spolupráci s předním odborníkem v oblasti veterinární stomatologie, MVDr. Zbyňkem Lonským. Jeho ordinace najdete v Praze a v Poděbradech. Měli jsme příležitost zeptat se pana doktora na pár otázek a to jsme si nemohli nechat ujít. Celý rozhovor si přečtěte zde.  

  Zjistit víc
  0
 • Program pro zdravý chov – testování dědičných chorob

  Program pro zdraví chovu Vážení přátelé, majitelé Cotonků, chovatelé, Jedním z cílů Výboru Klubu je podpora zdravého chovu. Chtěli bychom Vám nabídnout služby, navazující na aktivity minulé, postupně je rozšiřovat, jak se nám bude dařit vyjednávat o dalších možnostech. V této chvíli přicházíme s prvním krokem, kterým je příležitost testovat dědičné choroby pomocí doporučeného balíčku testů DNA. V zahraničí se

  Zjistit víc
  0
 • Krásné léto 2017

  Členové výboru přejí všem členům i dalším příznivcům Klubu Coton de Tuléar krásné pohodové léto. Dovolte, abychom  Vás upozornili, že poradkyně chovu NEBUDE  k zastižení (z důvodu čerpání své dovolené) v termínu od 30. 7. – 14. 8. 2017. Pokud bude Váš dotaz neodkladný, piště a volejte opakovaně.  

  Zjistit víc
  Štítky: >
  0
 • Zaškolen nový kontrolor vrhů

  Zaškolili jsme nového kontrolora vrhů, a to Terezu Zůnovou.  Kontrolovat bude především vrhy v Praze a nejbližším okolí. Aktuální přehled kontrolorů vrhu  

  Zjistit víc
  0
 • Změna kontaktu na plemenné knize č.1

  V souvislosti s odchodem jedné a následným příchodem nové pracovnice PK, došlo ke změně kontaktní osoby pro naše plemeno. Agendu plemen: Bichon Frisé Boloňský psík Maltézský psík Coton de Tuléar Ruský Toy Boloňský psík barevný bude zpracovávat paní Lucie Melicharová. email:  melicharova@cmku.cz, telefon: 234221376 Úřední hodiny pro osobní návštěvy (po 24.7.2017) ve stejné kanceláři. Zavedený systém

  Zjistit víc
  Štítky:
  0
 • Novinka v zasílání žádostí o tetovací čísla

  V souvislosti se změnou zasílání tetovacích čísel, kdy ČMKU již zasílá tetovací čísla v elektronické podobě, je možné zasílání žádostí o tetovací čísla rovněž elektronicky. Stačí když chovatel vyplní žádanku o vystavení tetovacích čísel, a to pouze v jednom provedení (již ne duplicitně) a zašle ji elektronicky na e-mailovou adresu poradce klubu.

  Zjistit víc
  Štítky:
  0
 • Noví kontroloři vrhů

  16. 7. 2016 byli členové klubu informováni o zaškolování nových kontrolorů vrhů (viz https://klubcoton.cz/novi-kontrolori-chovu/) Uvedené podmínky splnili do této chvíle paní Klára Vlčková a paní Monika Zbránková. Obě dvě členky klubu tak mohou provádět kontroly vrhu u chovatelů již samostatně. Na zaškolení stále čeká slečna Tereza Zůnová a paní Nina Vorlová.  Doba zaškolování se, oproti

  Zjistit víc
  0
 • Noví kontroloři vrhů

  Výbor Klubu Coton de Tuléar pověřil dále uvedené členy klubu vykonáváním funkce kontrolora vrhů ...

  Zjistit víc
  Štítky:
  0