Členské schůze

 • Členská schůze

  Nové informace ke konání členské schůze

  Zjistit víc
  0
 • Termíny klubových akcí 2023

  Na přání členů Klubu zveřejňujeme informaci o termínech klubových akcí na rok 2023, i když nejsou ještě potvrzena místa, kompetentní osoby, … Tyto skutečnosti bude výbor Klubu zveřejňovat ihned, jak to bude možné.   Klubová výstava plemene Coton de Tuléar se zadáváním titulů Klubový vítěz a CAC Termín výstavy:  25. 3. 2023 Speciální výstava plemene

  Zjistit víc
  0
 • Výsledky hlasování

  Možnost hlasovat způsobem PER ROLLAM využilo ...

  Zjistit víc
  0
 • DISKUZE

  Spuštěna diskuze k bodům programu členské schůze

  Zjistit víc
  0
 • Hlasování PER ROLLAM

  Členská schůze Klubu Coton de Tuléar, která byla v souladu se Stanovami svolána na 26. 3. 2022, se z důvodu malého počtu přítomných členů Klubu nemohla v daném termínu ukutečnit, schůze nebyla usnášeníschopná. V souladu s bodem 4. Jednacího řádu Výbor navrhl, aby členové rozhodli o týchž záležitostech mimo zasedání – PER ROLLAM. Přítomní tuto

  Zjistit víc
  0
 • Pokus – diskuze

  Zjistit víc
  0
 • Program členské schůze

  Zveřejněn program členské schůze.

  Zjistit víc
  0
 • Body k jednání členské schůze

  Další navrhované body programu členské schůze ...

  Zjistit víc
  0
 • Návrhy bodů k jednání členské schůze

  Zveřejněny první návrhy ....

  Zjistit víc
  0
 • Členská schůze

  Termín konání členské schůze

  Zjistit víc
  0
 • Zápis z členské schůze

  V zabezpečené části stránek v sekci Členské schůze je nově zveřejněn zápis z členské schůze.

  Zjistit víc
  0
 • Výsledky hlasování PER ROLLAM

  65% členů Klubu se zúčastnilo hlasování per rollam.  Výsledky hlasování jsou zveřejněny v uzavřené části stránek v sekci Členské schůze.

  Zjistit víc
  0
 • Hlasování PER ROLLAM

  Ještě celý TÝDEN mají všichni členové Klubu možnost vyjádřit se k jednotlivým bodům programu členské schůze prostřednictvím hlasování PER ROLLAM. Hlasování bude ukončeno dne 9. 5. 2021 ve 12:00 hodin. Každý člen Klubu obdržel informační mail s odkazem na hlasovací formulář. Obsah jednotlivých bodů je k dispozici v zabezpečené části stránek v sekci Členské schůze.

  Zjistit víc
  0
 • Body programu členské schůze

  V uzavřené části stránek Klubu, v odkazu Členské schůze, byl zveřejněn obsah těch bodů programu členské schůze, které budou předmětem hlasování. Zprávy jednotlivých členů výboru o činnosti za uplynulé období budou zpřístupněny v zabezpečené části stránek Klubu v den zahájení hlasování, tj. v den původního termínu konání plánovaného zasedání členské schůze. Hlasování se uskuteční, jak

  Zjistit víc
  0
 • Program členské schůze

  V souvislosti s aktuálními epidemiologickými opatřeními je nyní již jasné, že se nám nepodaří uskutečnit plánovanou členskou schůzi s osobní účastí. Výbor Klubu proto rozhodl v souladu se zákonem 191/2020 Sb. ze dne 17. dubna 2020 O některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 uskutečnit hlasování o bodech programu členské schůze způsobem per

  Zjistit víc
  0
 • Termín konání členské schůze

  Členská schůze  Klubu Coton de Tuléar se uskuteční dne 24. 4. 2021 v Pesoparku Uhříněves. Bližší časový termín bude stanoven po uzávěrce přihlášek na Klubovou výstavu a bonitace, které budou členské schůzi předcházet. Návrhy bodů k projednání na členské schůzi mohou členové Klubu zasílat do 24. 3. 2021 na mailovou adresy předsedy klubu – predseda@klubcoton.cz.

  Zjistit víc
  0
 • Nový výbor

  Členové Klubu Coton de Tuléar zvolili výjimečně způsobem PER ROLLAM svůj nový výbor. Volba nového výboru proběhla ve dnech 10. – 14. 4. 2020 tajným hlasováním. Účastníci voleb mohli dát svůj hlas kandidátům, kteří se řádným způsobem podali kandidaturu na některou z funkcí výboru Klubu, a to formou zaškrtnutí volby v zabezpečené části webových stránek

  Zjistit víc
  0
 • Volba nových členů výboru

  Vážení členové klubu, rádi bychom Vás informovali, že k 31. 3. 2020 jsme zaznamenali následující výsledek hlasování pro volbu nového výboru elektronickou formou (per rollam). Celkový počet členů s hlasovacím právem: 69 Počet hlasů pro: 35 Počet hlasů proti:  2 Zdrželo se: 32 Způsob volby byl tedy odsouhlasen. Chtěli bychom Vás tímto pozvat k volbě

  Zjistit víc
  0
 • Členská schůze 2020

  Rádi bychom Vám oznámili, že se dne 21. 3. 2020, po skončení klubové výstavy a následných bonitací, uskuteční v Želivu jednání řádné členské schůze klubu. Výbor podá, jako obvykle, zprávy o činnosti, hlavním bodem však tentokrát budou volby nových členů výboru klubu. Nejpozději do 19. 2. 2020 budou přijímány na adrese predseda@klubcoton.cz: podněty k programu jednání členské

  Zjistit víc
  0
 • Členská schůze 2019

  Vážení členové klubu,   Dovoluji si Vás informovat, že se dne 23.  listopadu 2019 ve 14:00 se uskuteční v prostorách Kácovské restaurace (Na rychtě, Starochodovská 72/5, 149 00 Praha 11) jednání řádné členské schůze. Na programu budou zprávy jednotlivých členů výboru o činnosti v průběhu období od poslední členské schůze a o výsledku hospodaření. Nejpozději do 23.

  Zjistit víc
  0
 • Členská schůze klubu

  Všichni členové klubu jsou srdečně zváni na členskou schůzi Klubu ...

  Zjistit víc
  0
 • Návrh programu členské schůze

  Vážení členové klubu, v sekci Členské schůze byl zveřejněn Návrh na program členské schůze, která se bude konat při příležitosti              XIX. Speciální výstavy v Praze – Kněževsi dne 15. 9. 2018. Vzhledem k bezpečnostním rizikům se zveřejňování bodů zpozdilo. Prodlužujeme proto lhůtu pro zadávání protinávrhů do 20.8.2018. Věnujte prosíme

  Zjistit víc
  0
 • Členská schůze klubu

  Všichni členové klubu jsou srdečně zváni na členskou schůzi Klubu ...

  Zjistit víc
  0
 • VOLBY 2017

  Kandidáti na členy výboru ....

  Zjistit víc
  0
 • Členská schůze Klubu

  Všichni členové klubu jsou srdečně zváni na členskou schůzi Klubu ...

  Zjistit víc
  0