Volba nových členů výboru

Vážení členové klubu,

rádi bychom Vás informovali, že k 31. 3. 2020 jsme zaznamenali následující výsledek hlasování pro volbu nového výboru elektronickou formou (per rollam).

Celkový počet členů s hlasovacím právem: 69
Počet hlasů pro: 35
Počet hlasů proti:  2
Zdrželo se: 32

Způsob volby byl tedy odsouhlasen. Chtěli bychom Vás tímto pozvat k volbě nového výboru elektronickým hlasováním. Hlasování je umožněno pouze členům klubu (je nutno se přihlásit), je anonymní a není možno hlasovat opakovaně. Po hlasování obdržíte potvrzení, že váš hlas byl anonymně zaznamenán. 

Hlasovat lze způsobem „Pro” nebo “Zdržím se”. Pokud se volby vůbec nezúčastníte, budou hlasy započteny jako “Zdržím se”. 

Hlasování je spuštěno počínaje dnešním dnem a ukončeno bude v úterý 14. 4. 2020; poté budou hlasy sečteny volební komisí, výsledky vyhlášeny a agendy členů výboru předány, přičemž agendu pokladníka, neslučitelnou dle stanov s funkcí předsedy, převezme poradce chovu.

Volební komise se v tomto výjimečném případě bude skládat z těchto členů: Veronika Mallatová Bartošová, Ludmila Schaferová, Veronika Valdmanová.

Představení obou kandidátek naleznete zde: https://klubcoton.cz/klub/clenske-schuze/

 
Odkaz na hlasovací stránku: https://klubcoton.cz/hlasovani/
Tuto zprávu dostanou i členové, kteří si odběr klubových zpráv v minulosti odhlásili. Pokud i nadále preferujete nedostávat klubové maily, znovu si prosím odhlašte odběr v zápatí kterékoli došlé zprávy.

Přejeme příjemné prožití Velikonoc, krásné jarní dny a zejména pevné zdraví všem

Jménem obou týmů

 
 

Ludmila Schaferová a Veronika Mallatová Bartošová