Výbor klubu

PŘEDSEDA KLUBU

PAVLÍNA SCHAFFEROVÁ

Medlešice 221
538 31 Chrudim
telefon: 608 377 077
e-mail: predseda@klubcoton.cz

 

 • reprezentuje Klub navenek
 • je oprávněn jednat jménem Klubu neomezeně, vždy však v souladu s rozhodnutím Výboru
 • koordinuje činnost členů Výboru
 • odpovídá za správnost stanov a dalších předpisů Klubu a předkládá členské schůzi návrhy na změny těchto předpisů
 • dbá na respektování práv členů Klubu a dodržování ustanovení předpisů Klubu, ČMKU a FCI
 • svolává schůze Výboru
 • odpovídá za vnitřní chod Klubu
 • zodpovídá za přijímání nových členů a udržování evidence o členech
 • přijímá a ukládá veškerou korespondenci
 • komunikuje s ČMKU, navrhuje kandidáty nebo delegáty na Valné hromady ČMKÚ
 • koordinuje klubové akce, rozděluje jejich organizační zabezpečení mezi ostatní členy Klubu

 

Úřední hodiny pro telefonický kontakt: Je možno volat kdykoli mezi 7.00 a 20.00. Pokud nebude předsedkyně schopná hovor přijmout, zavolá zpět na číslo, jakmile to bude možné.

E-mailový kontakt: E-maily možno zasílat kdykoli. Předsedkyně odpoví na Váš email nejpozději do týdne od obdržení emailu.

 

PORADCE CHOVU

BLANKA REMSOVÁ

Klešice 95
538 03  Heřmanův Městec  
telefon: 605 879 215
e-mail: poradce_chovu@klubcoton.cz

 

 • působí v souladu s povinnostmi poradce chovu, viz Zápisní řád CTU
 • odpovídá zejména za důsledné dodržování bonitačního řádu po odborně kynologické stránce, přispívá ke zvyšování odborných znalostí chovatelů v Klubu a ke zvyšování odborné úrovně chovatelství
 • podílí se na zajišťování školení rozhodčích pro posuzování exteriéru plemene CTU a na delegování rozhodčích na bonitace.

U poradkyně chovu můžete:

 • získat veškeré informace o plemeni a chovu
 • přihlásit se na bonitace
 • žádat o vystavení krycího listu
 • přihlásit vrh
 • žádat o tetovací čísla
 • žádat o kontrolu vrhu
 • zasílat výsledky vyšetření
 • zasílat protokoly s DNA profily

 

Úřední hodiny pro telefonický kontakt: Je možno volat kdykoliv, nejlépe však mezi 9-19 hod. Pokud nebude poradce moci hovor přijmout, zavolá zpět, jakmile to bude možné.

E-mailový kontakt: E-maily možno zasílat kdykoli. Poradce chovu odpoví na Váš email nejpozději do týdne od obdržení emailu.

 

TAJEMNÍK KLUBU 

LUDMILA SCHAFEROVÁ

telefon: 776 881 119
e-mail: tajemnik@klubcoton.cz

 

 • zodpovídá za vedení klubových materiálů v elektronické podobě a aktualizaci www stránek Klubu
 • je nápomocen ostatním členům výboru při zajišťování činností souvisejících s chodem Klubu, zejména při komunikaci a zveřejňování požadovaných materiálů na www

 

VÝSTAVNÍ REFERENT – zástup

LUCIE PÍSKOVÁ

telefon: 734 736 438
e-mail: vystavnireferent@klubcoton.cz

 

 • koordinuje po organizační stránce výstavy a další kynologické akce pořádané klubem
 • zajišťuje ceny, sponzoring, diplomy
 • odpovídá za rozpočet výstavy a jeho dodržení
 • odpovídá za delegování rozhodčích pro posuzování exteriéru na speciální a klubové výstavy
 • ve všech uvedených záležitostech je oprávněn jednat jménem Klubu, vždy však v souladu s rozhodnutím Výboru

 

Úřední hodiny pro telefonický kontakt: Je možno volat kdykoliv. V případě, že výstavní referent nebude moci v dané chvíli hovor přijmout, zavolá zpět, jakmile to bude možné.

E-mailový kontakt: E-maily možno zasílat kdykoli. Výstavní referent odpoví na Váš email nejpozději do týdne od obdržení emailu.

 

POKLADNÍK KLUBU – zástup

KATEŘINA RAMPASOVÁ

telefon: 777 888 841
e-mail: pokladnik@klubcoton.cz

 

 • odpovídá za hospodaření Klubu podle obecně platných právních předpisů
 • odpovídá za včasné platby a zajištění materiálně technických podmínek pro činnost Klubu
 • vede veškeré účetnictví Klubu, zodpovídá za vedení a kontrolu účtu Klubu u peněžního ústavu
 • vede evidenci majetku
 • má povinnost informovat Výbor na jeho pravidelných schůzích o stavu majetku a závazků zastupuje Klub vůči třetím osobám ve věcech obchodně-právních, účetních, daňových i finančních

 

Úřední hodiny pro telefonický kontakt: Je možno volat kdykoliv. V případě, že pokladník nebude moci v dané chvíli hovor přijmout, zavolá zpět, jakmile to bude možné.

E-mailový kontakt: E-maily možno zasílat kdykoli. Pokladník odpoví na Váš email nejpozději do týdne od obdržení emailu.

 

ČLEN VÝBORU

TEREZA HUSOVÁ

telefon: 606 949 484
e-mail: clenvyboru@klubcoton.cz

 

Úřední hodiny pro telefonický kontakt: Je možno volat kdykoliv . V případě, že člen výboru nebude moci v dané chvíli hovor přijmout, zavolá zpět, jakmile to bude možné.

E-mailový kontakt: E-maily možno zasílat kdykoli. Člen výboru odpoví na Váš email nejpozději do týdne od obdržení emailu.