Historie klubu

KLUB COTON DE TULEAR, Z. S.

 

je dobrovolným nezávislým nepolitickým spolkem s vlastní právní subjektivitou, pracujícím podle platných předpisů. Posláním klubu je sdružovat majitele, chovatele a příznivce plemene psa Coton de Tuléar.

 

  • Od svého založení prošel Klub několika proměnami. Jednotlivá období historie jsou ve zkratce zachycena níže (vždy pod označením příslušného roku).
  • Všem zájemcům o historii Klubu je dále určena možnost nahlédnout do historicky prvních webových stránek Klubu, které se staly svou strukturou i náplní výchozím zdrojem při tvorbě nových webových stránek, nyní však již stránek s tzv. redakčním systémem. (stránky mohou obsluhovat i osoby bez znalosti programování …). Velkou zásluhu na jejich vzniku, shromáždění velkého objemu informací a jejich aktuálnosti (v té době) má bývalá dlouholetá členka Klubu – Martina Marková.
    PŮVODNÍ STRÁNKY KLUBU
(Poznámka: Původní stránky jsou určeny pouze členům Klubu. Nahlédnout  do nich je možné jen s použitím platného uživatelského jména a hesla, které každý člen Klubu obdrží na svůj mail.  Stejné údaje platí i pro všechny zabezpečené sekce původních stránek.)

 

1998

Svou činnost zahájil nejprve jako prozatímní člen Českomoravské kynologické unie (ČMKU) pod číslem 5013. Jako předchůdce současného klubu byl schválen předsednictvem ČMKU dne 4. 9. 1998. Klub tehdy působil ve volném společenství klubů, kterému se říkalo „Spojené kluby“. V té době přijal i nabídku Světové asociace cotonů a stal se jejím členem.

V dubnu následujícího roku, dne 26. 4. 1999, byl na první členské schůzi odhlasován odchod klubu ze společenství Spojené kluby. Klub začal vystupovat samostatně. První akcí samostatného klubu byla Speciální výstava, která se konala dne 19. 6. 1999 v Klatovech.

 

2001

Jako řádný člen ČMKU byl klub přijat pod číslem 1075 Valnou hromadou ČMKU až v roce 2001.

Hlavní zásluhu za založení klubu a i za jeho vedení až do roku 2011 měla nepochybně bývalá poradkyně chovu paní Michaela Šimůnková.

 

2011

V roce 2011 byl na členské schůzi v tajných volbách zvolen nový výbor klubu v čele s Mgr. Kateřinou Čermákovou.
Během dvouletého působení se pod jejím vedením podařilo novému výboru především změnit a zaktualizovat klubové předpisy a dát je do souladu s předpisy ČMKU.

 

2014

V letech 2014 – 2017 spravoval klub čtyřčlenný výbor v čele s předsedkyní Ing. Evou Šalandovou. Během tříletého období se výboru podařilo uvést většinu pravidel stanovených předchozím výborem, především kvalitním zpracováním klubových řádů minulou předsedkyní Katkou Škaroupkovou (Čermákovou), do praxe. V mnoha situacích, které se zdály nepřehledné, se pečlivým nastudováním a dodržováním stávajících řádů vždy našel návod, jak problémy vyřešit.

Ve spolupráci s webmasterem klubových stránek byly vytvořeny a uvedeny do chodu nové webové stránky s takzvaným redakčním systémem, které jsou schopni členové výboru obsluhovat sami bez nutnosti znalosti programování.

Velkým úspěchem bylo jednoznačné navýšení kvality klubových výstav, což se projevilo nejen výrazným nárůstem přihlášených cotonků, ale nyní už i pravidelnou účastí vystavovatelů ze zahraničí. Kvalitní rozhodčí z Dánska, Německa a Slovinska přilákali na naše klubové výstavy vystavovatele i z ostatních zemí Evropy.

Během tří let prošel klub výraznou vnitřní proměnou a stal se více otevřený všem jeho členům. Díky každoročním přátelským setkáním majitelů cotonků, členů i nečlenů klubu, prezentací akcí klubu na klubových stránkách i na facebooku se podařilo zvýšit obecnou informovanost o plemeni Coton de Tuléar.

(autor zápisu Eva Šalandová)

 

2017

Na členské schůzi dne 11. 3. 2017 byl v tajných volbách zvolen nový výbor klubu Coton de Tuléar v čele s předsedkyní Ludmilou Schaferovou

Výbor se soustředil na kvalitu a rychlost chovatelského servisu, ale stejnou měrou i na práci s těmi, kteří jsou v klubu jen jako majitelé cotonka a sdružuje je zájem o toto krásné plemeno.

Za nejdůležitější dokončené aktivity považujeme:

Doplnění chybějících výsledků bonitací všech aktivních chovných jedinců (jednalo se o více než 300 karet psů).

Zavedení elektronické formy přehledu vystavování krycích listů a všech dokumentů, souvisejících s evidencí vrhů.

Důslednou práci s omezeními, která vzešla z bonitací tak, abychom postupně odbourávali případné dědičné zdravotní problémy.

Přípravu šablony bonitací tak, aby se v dlouhodobém horizontu sjednotily obsahy zápisů a výsledky tudíž byly srovnatelné.

Aktualizaci informací o dědičných očních chorobách na klubovém webu ve spolupráci s MVDr. Beránkem, podpořenou i jeho přednáškou. Velmi si vážíme toho, že přijal naše pozvání.

Zvýšením četnosti vyšetření PRA jsem se přiblížili běžné evropské praxi, zahraniční chovatelé však běžně testují feny před každým vrhem a krycí psy každoročně, v souladu s platností klinického vyšetření. Zajistili jsme možnost sběrného testování PRA prcd za významně sníženou cenu v okamžiku, kdy se takto nemocný potomek psa z českého chovu objevil.

Pořízeny byly čtečky čipů pro kontrolory vrhu, bonitace a další využití.

Výstavy konané v tomto období se těšily nadprůměrné návštěvnosti. Pokračovali jsme v tradici jednoho českého a jednoho zahraničního rozhodčího v daném roce. Obojí má smysl: zahraniční rozhodčí dodává výstavě prestiž, posudek česky mluvícího rozhodčího je pak srozumitelný všem vystavovatelům.

Podařilo se navázat velmi kvalitní sponzorské spolupráce a oceňovat tak větší počet vystavujících, zároveň však také zajišťovat velmi hodnotné ceny vítězům; dále pak pořídit nový a reprezentativní výstavní fundus (bannery, vymezovače, přehoz na posuzovací stůl….).

Pokladna klubu je od tohoto období vedena v účetním softwaru na klubovém laptopu, hotovostní platby byly minimalizovány, aby bylo účetnictví transparentní a nemohla se opakovat situace s chybějícími platbami. Výbor se snažil hospodařit s maximální odpovědností a šetrností. Stav pokladny k začátku funkčního období (4/2017) činil 51 312 Kč, ke konci funkčního období (3/2020) 163 494 Kč. Naším záměrem bylo vytvořit dostatečnou rezervu pro zkvalitnění informací na klubovém webu, pro které je zapotřebí podložit jej databázemi. Bude na rozhodnutí dalšího výboru, zda této příležitosti využije.

Dařilo se organizovat významně větší počet akcí pro cotonky a jejich majitele, ať už se jednalo o velmi časté společné vycházky, agility, výstavní tréninky, instruktáž první pomoci pro psy apod. Naše pozvání dvakrát přijala paní Vladimíra Tichá, první dáma české kynologie současnosti a mluvčí ČMKU, jejíž přednášky na téma reprodukce, parazitologie a dědičných nemocí byly opravdovou lahůdkou.

Významnou částí bylo i přizpůsobení legislativě v oblasti ochrany osobních údajů (GDPR). Členská matrika byla překontrolována a plně aktualizována, vytvořili jsme principy dvojí kontroly, abychom zabránili chybám v platbách, ať už se jednalo o nedoplatky nebo přeplatky.

Přispěli jsme propagaci plemene: cotonci se několikrát objevili v televizi, v rozhovorech a článcích pro časopisy (Haf a Mňau), plemeno bylo představeno v rozsáhlem seriálu (eCanis), v knize o vystavování F. Šusty a M. Čermákové), ožil i klubový Facebook a skupina k němu přiřazená.

Navázali jsme dlouhodobou spolupráci se společností Picobanda. Její majitelka Zuzana Gieblová pro nás rozkreslila opravdu krásné motivy cotonů, které jsme mohli nabídnout všem fanouškům tohoto plemene na tričkách, klíčenkách, hrníčcích a dalších předmětech. Věříme, že hravost k našemu plemeni patří a velký zájem o Zuzčinu tvorbu nás přesvědčil, že jsme mnohým udělali radost.

(autor zápisu Ludmila Schaferová)

 

2020

Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu byl nový, tentokrát dvoučlenný výbor zvolen výjimečně elektronickou formou ke dni 14.4.2020, a to ve složení Veronika Mallatová Bartošová – předseda, Tereza Husová – poradce chovu.

 

2023

Členská schůze zvolila nový 6-ti členný výbor, pod vedením předsedkyně paní Pavlíny Schafferové.