Rezignace zastupujícího poradce chovu

Rozhodnutí výboru klubu pověřit na omezenou dobu vedením agendy odchozí poradkyně klubu současného kontrolora vrhů paní Lenku Kočí vyvolalo u několika chovatelů značný nesouhlas. Bohužel některé projevy nevole byly natolik agresivní, že paní Kočí na své pověření hned následující den rezignovala.

Výbor klubu její rozhodnutí akceptoval.

V následujících dnech se členové výboru plně věnovali hledání vhodné osoby, která by byla ochotná pomoci s agendou poradce chovu po přechodnou dobu do doby zvolení nového poradce chovu a která by zároveň byla přijatelná pokud možno pro všechny členy klubu.