Jménem výboru

Vážení členové Klubu,

dovolte, abych poděkovala jménem výboru za důvěru, kterou jste projevili svou účastí a odevzdáním hlasů na členské a volební schůzi 21. 10. 2023 v Kněževsi. V této chvíli probíhají nezbytně nutné administrativní úkony a předání agend. Již nyní společně pracujeme na rozdělení úkolů, výstavách pro příští rok a plánovaní akcí, tak abychom Vás mohli co nejdříve informovat. Dnes proběhlo osobní setkání členek výboru v Poděbradech, ze kterého vznikl plán akcí a směr, kterým bychom se chtěly vydat. Vzájemné porozumění, přátelská atmosféra, otevření klubu a sociálních sítí pro všechny milovníky bavlnek, kteří se chtějí podílet na tom, jak by přátelský klub měl vypadat, bylo hlavním tématem. Doufám, že se nám to společně s Vámi podaří.

Ráda bych poděkovala všem kandidátkám, že svou kandidaturou projevily upřímný zájem o klub zastřešující plemeno, které milujeme. Těším se na spolupráci s lidmi, kteří mají s prací ve výboru zkušenost a nebudou zaskočeni tím, že ne vždy je možné zavděčit se všem. Ovšem troufnu si slíbit i za ně, že se budeme snažit. Postupně Vás budeme informovat na oficiálních stránkách Klubu, mailem a částečně na sociálních sítích.

Přeji Vám krásné dny a již nyní se těšíme na shledání s Vámi.

Za výbor Pavlína Schafferová