Zprávy členů výboru

Doplněny zprávy členů výboru o činnosti za uplynulé období.

Všem členům Klubu jsou k dispozici v části Členské schůze.