Usnesení po vznesené stížnosti

Výbor Klubu obdržel stížnost na průběh bonitací, které se konaly po skončení Klubové výstavy dne 1. 10. 2022. Po prošetření stížnosti vydává toto USNESENÍ

(Obsah si mohou zobrazit pouze členové Klubu)