Nový výbor – informace

Z výsledků voleb, které proběhly poslední víkend v dubnu, vzešel výbor Klubu v novém složení. Aby se však mohli jeho členové ujmout svých funkcí, je nejprve nezbytné podniknout určité administrativní kroky, jako např. zapsat nové členy statutárního orgánu do spolkového rejstříku, zaslat informace ČMKU, apod. Dále je potřeba předat agendu mezi členy starého a nového výboru, případně nejdříve dořešit rozpracované záležitosti (týká se hlavně práce poradce chovu), a pak teprve agendu předat.

V souvislosti s tímto prosíme všechny členy Klubu o trpělivost. Do doby, než bude vše administrativně dořešeno, směrujte své požadavky dále na adresy členů původního výboru.

Pokud chcete kontaktovat přímo nového předsedu, volejte na telefon 602 366 868 nebo napište zprávu na mail: vkamaryt@seznam.cz