Dotazník

Předsedkyně Klubu představila výsledky ankety zaslané členům Klubu.

Dotazník vyplnilo ke dni 12.12.2021 tři čtvrtiny dotázaných 
(z toho 1 jako odpověď na mail, ostatní přímo ve formulářích Google).

Podrobné výsledky obdrželi všichni členové Klubu prostřednictvím mailu.

Stručný souhrn:

  • 74% respondentů by ocenilo víkendové setkání cotonků na Kuklíku na jaře/v létě 2022 
  • 73% účastníků by ocenilo seminář na úpravu srsti 
  • 65% seminář handlingu
  • 48% by ocenilo možnost si vyzkoušet agility 
  • 70% tazatelů by ocenilo setkání chovatelů během dvoudenní jarní výstavy  
  • Akci s cotonky je ochotna uspořádat řada členů – akce budou prezentovány na webových stránkách Klubu
  • 78% respondentů je spokojeno s informacemi na webových stránkách
  • Poslední otázka ankety se týkala místa konání výstavy – 36% se vyjádřilo pro Pesopark, 31% pro Velké Meziříčí, 28% pro Želiv, jednotlivci pro jiné místo – Stodůlky, Kutnou Horu, jižní Čechy, Studenec u Trutnova, poblíž Olomouce a další

Je potěšující, že ankety se zúčastnila většina členů Klubu, a tak  je možné výsledky považovat za relevantní a reprezentativní.
Výbor Klubu si váží názorů svých členů, jsou pro něj inspirativní 🙂