Výbor klubu o prázdninách

Dovolte, abychom  Vás upozornili, že poradkyně chovu NEBUDE  k zastižení (z důvodu čerpání své dovolené) v termínu od 2.7 – 8.7. a od 16.7. – 29.7. 2018.

Pokud bude Váš dotaz neodkladný, piště a volejte opakovaně.

Všem členům klubu a jejich rodinám přejeme krásné léto.