Nový zastupující poradce chovu

Výbor Klubu Coton de Tuléar se dohodl s chovatelkou paní Michaelou Novákovou a v souladu s článkem 7.3.8. Stanov ji pověřil dočasným vedením agendy poradce chovu.

S platností od 22. 5. 2016 bude paní Nováková zajišťovat členům klubu veškeré služby související s činností poradce chovu do doby volby nového poradce.

Členové výboru věří, že toto opatření bude přijatelné pro všechny členy klubu.

Veškeré požadavky týkající se vystavování krycích listů, přihlášení vrhů, apod. směrujte tedy s platností od 22. 5. 2016 na kontakty uvedené na klubových stránkách.