Výstavní poplatky

Kategorie poplatků

Category of fees

I.uzávěrka člen / nečlen

II.uzávěrka člen / nečlen
1st Closure

2nd Closure

Štěňata, dorost, čestná třída 1)Babies, Puppies, Champions Parade

100 / 200 Kč

4 / 8 € 200 / 300 Kč

8 / 12,5 €

1.pes včetně katalogu

First dog, catalogue

650 / 900 Kč

27 / 37 € 850 / 1 100 Kč

35 / 45 €

Každý další pes

Every other dog

550 / 800 Kč

23 / 33 € 750 / 1 000 Kč

31 / 41 €

Třída veteránů

Veterans

100 / 200 Kč

4 / 8 € 200 / 300 Kč

8 / 12,5 €

Soutěže

Competitions

100 / 200 Kč

4 / 8 € 200 / 300 Kč 8 / 12,5 €

1)při vystavování více psů nemůže být považován za 1. psa / in case of exhibiting more dogs cannot be accepted as the first dog