Prodloužení členství v klubu

Za prodloužení členství se považuje zaslání vyplněné evidenční karty na adresu klubu a úhrada členského příspěvku nejpozději do 15. ledna příslušného roku. Pro přihlášení v pozdějším termínu platí podmínky nového člena klubu.

 

K prodloužení stávajícího členství je třeba:

 

1) uhradit členský příspěvek ve výši 500 Kč na účet klubu:
(jako variabilní symbol uvedou stávající členové klubu své ID)

 • převodem na účet klubu: 1023542261/5500
 • pro platby ze zahraničí:
  číslo účtu pro platby v EUR: 1023794522/5500IBAN: CZ35 5500 0000 0010 2379 4522    SWIFT/BIC: RZBCCZPP   
  sídlo banky: Raiffeisenbank, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4
 • poštovní poukázkou typu A, kdy adresa příjemce je výše uvedené číslo účtu a sídlo Klubu: Klub Coton de Tuléar, Pavlína Schafferová, Medlešice 221, 538 31 Chrudim
 

2) vyplnit evidenční kartu člena klubu:

 

3) zaslat vyplněnou kartu na adresu: 

 • elektronicky na e-mailovou adresu: predseda@klubcoton.cz.
 • poštou na adresu sídla klubu: Klub Coton de Tuléar, Pavlína Schafferová, Medlešice 221, 538 31 Chrudim

 

V případě že jste při platbě neuvedli jako variabilní symbol Vaše ID, tak ještě:

4) zaslat kopii dokladu o platbě: 

 • elektronicky na e-mailovou adresu: predseda@klubcoton.cz.
 • poštou na adresu sídla klubu: Klub Coton de Tuléar, Pavlína Schafferová, Medlešice 221, 538 31 Chrudim

 


 

Potvrzení členství:

Každý stávající člen klubu, který si prodloužil své členství na další rok, obdrží potvrzení svého prodlouženého členství nejpozději do 30 dnů od výše uvedeného data.