Postup při chovu štěňat

se řídí zápisním řádem.

 

Orientaci v předepsaných termínech zápisního řádu vám ulehčí tato tabulka.

Pravidla pro kontroly vrhu jsou sepsána zde.

Seznam kontrolorů vrhu a kontakty na ně najdete zde.


 

ZKRÁCENÝ POSTUP S TERMÍNY

 

Do 3 týdnů od obdržení žádosti od chovatele vystaví poradce chovu chovateli  krycí list (KL).
Spolu s žádostí o vystavení KL je potřebné odeslat poradci chovu i doklad o úhradě předepsaného poplatku za vystavení krycího listu viz ceník.

Do 5 dnů po nakrytí odešle chovatel poradci chovu vyplněný vrchní list KL  .

Do 7 dnů po narození štěňat odešle chovatel druhý díl KL poradci chovu.


 

V případě, že fena nezabřezne, odešle chovatel do 75 dnů po krytí zbylý KL zpět poradci.


 

Do 3 týdnů po narození štěňat chovatel vyplní přihlášku vrhu a žádanku o zápisová čísla a zašle ji poradci chovu (poštou nebo elektronicky). Formuláře si chovatel může stáhnout z klubových www. nebo o jejich zaslání požádá poradce chovu. 

Poradce zajistí přes Plemennou knihu přidělení zápisových čísel. Následně přijde chovateli žádanka s přidělenými zápisovými čísly.  Chovatel nechá štěňata očipovat a příslušné kódy čipů vylepí na žádanku vedle přidělených zápisových čísel. Upozorňujeme, že od 1. 1. 2020 je čipování povinné.

V případě, že chovatel požaduje kontrolu vrhu poradcem nebo kontrolorem vrhu, do týdne od obdržení přihlášky vrhu poradce chovatele zkontaktuje a domluví s ním podrobnosti a termín kontroly vrhu. 

V době od 6. týdne do 12. týdne věku štěňat musí být provedena kontrola vrhu, a to podle požadavku chovatele, buď veterinářem nebo poradcem chovu nebo kontrolorem vrhů. (Formulář pro kontrolu vrhu najdete na této stránce.)

Žádanku se zápisovými čísly a kódy čipů, potvrzenou veterinářem, předá chovatel poradci nebo kontrolorovi vrhu při kontrole vrhu nebo ji zašle poradci poštou. Poradce zajistí na Plemenné knize ČMKU výdej průkazů původu.

V případě nejasností se neváhejte obrátit na poradce chovu.