Postup při chovu štěňat

se řídí zápisním řádem.

 

Orientaci v předepsaných termínech zápisního řádu vám ulehčí tato tabulka.

Pravidla pro kontroly vrhu jsou sepsána zde.

Seznam kontrolorů vrhu a kontakty na ně najdete zde.


 

ZKRÁCENÝ POSTUP S TERMÍNY

 

Do 3 týdnů od obdržení žádosti od chovatele vystaví poradce chovu chovateli  krycí list (KL).
Spolu s žádostí o vystavení KL je potřebné odeslat poradci chovu i doklad o úhradě předepsaného poplatku za vystavení krycího listu viz ceník.

Do 5 dnů po nakrytí odešle chovatel poradci chovu vyplněný vrchní list KL  .

Do 7 dnů po narození štěňat odešle chovatel druhý díl KL poradci chovu.


 

V případě, že fena nezabřezne, odešle chovatel do 75 dnů po krytí zbylý KL zpět poradci.


 

Do 3 týdnů po narození štěňat chovatel vyplní přihlášku vrhu a 2 x žádanku o tetovací čísla a zašle ji poradci chovu. (Formuláře si chovatel může stáhnout z klubových www, nebo o jejich zaslání požádá poradce chovu).

Poradce zajistí přes Plemennou knihu přidělení tetovacích čísel. Následně přijde chovateli žádanka s tetovacími čísly, které buď nechá natetovat nebo bude štěňata čipovat. Klub uznává jak tetování tak i čipování.

Do týdne od obdržení přihlášky vrhu poradce chovateli oznámí, zda kontrolu vrhu provede sám, či zda bude provedena kontrolorem vrhu.

Ve stáří 5 – 6 týdnů štěňat se domluví chovatel s kontrolorem na kontrole vrhu. (Formulář pro kontrolu vrhu přiveze kontrolor.)

Potvrzenou žádanku s tetovacími čísly nebo čipy od veterináře předá chovatel poradci přo kontrole vrhu nebo je zašle poštou. Poradce zajistí na Plemenné knize ČMKU výdej průkazů původu.

V případě nejasností se neváhejte obrátit na poradce chovu.