Termín konání členské schůze

Členská schůze  Klubu Coton de Tuléar se uskuteční dne 24. 4. 2021 v Pesoparku Uhříněves.

Bližší časový termín bude stanoven po uzávěrce přihlášek na Klubovou výstavu a bonitace, které budou členské schůzi předcházet.

Návrhy bodů k projednání na členské schůzi mohou členové Klubu zasílat do 24. 3. 2021 na mailovou adresy předsedy klubu – predseda@klubcoton.cz.
Všechny návrhy budou zveřejňovány v plném znění v zabezpečené části klubových stránek, a to postupně v pořadí, jak budou přicházet.

Zatím předpokládáme, že vývoj situace umožní standardní průběh výstavy, bonitace i členské schůze. V opačném případě budou členové Klubu včas informováni o případném náhradním řešení.