Sestavení rodokmenu

Nově na stránkách Klubu v části Chov & plemeno mohou členové Klubu sestavovat rodokmeny svých budoucích odchovů