COTON ROKU

 

PODMÍNKY PRO ÚČAST V SOUTĚŽI

  • Do soutěže COTON ROKU může být přihlášen pes/fena, jehož majitel je členem Klubu Coton de Tuléar v ČR.
  • V případě spoluvlastnictví psa/feny musí být členy Klubu Coton de Tuléar  všichni spolumajitelé.
  • Pes/fena byl v době získání všech titulů/bodů použitých v soutěži v majetku majitele/spolumajitele, kteří byli v dané době členy Klubu Coton de Tuléar v ČR.
  • Do soutěže COTON ROKU je možné nahlásit maximálně 12 výstav dle výběru majitele a šampionáty neomezeně. Získaná ocenění budou ohodnocena body podle aktuální tabulky pro dané období.

Pokyny pro přihlášení do soutěže:

  • Elektronicky vyplněnou přihlášku, zasílejte ve formátu xls nebo doc. Nevyplňujte ručně ani ji nepřevádějte do jiného formátu.
  •  Vypsaný seznam akcí: datum, druh akce, místo, třída, body za získaná ocenění (viz bodovací tabulka)
  • Čitelné kopie posudkových listů z výstav (včetně titulů, nelze uznat body za výstavy, k nimž nebudou dodány kopie posudků)
  • Čitelné kopie diplomů (body nelze uznat jedinci, který má sice splněny podmínky šampionátu, ale ještě mu nebyl oficiálně udělen)
  • Oboustranná kopie rodokmenu

Bez těchto podkladů nebude účastník do soutěže zařazen.
Vyplněné přihlášky zasílejte na e-mail vystavnireferent@klubcoton.cz. Uzávěrka přihlášek je vždy k 15.1. následujícího roku. Výsledky soutěže COTON ROKU budou zveřejněny na stránkách Klubu od 15. února.

Podkategorie NADĚJE a ZRALÁ KRÁSA 

Je třeba zdůraznit, že se nejedná o další soutěže!
Z přihlášených cotonů bude stanoveno pouze jedno pořadí pro psy a pro feny. Poté však budou mladým cotonům, pokud žadatel vyznačí třídu v příslušném sloupci, zvlášť vypočteny body za třídy mladých (resp. štěňat, dorostu a mladých).
Totéž platí u jedinců, kteří budou mít označenou účast ve třídě veteránů. Oba tyto tituly budou zadány bez ohledu na pohlaví (utkají se o ně tedy psi i feny dohromady).
Pokud jste se zúčastnili více než 12 výstav, bude jenom otázkou vaší strategie, zda např. u mladého upřednostníte přihlášení maxima výstav ve třídách mladých, dorostu a štěňat nebo přihlášením výstav s nejvíce body (ale už třeba z mezitříd nebo dospělých) se pokusíte spíše zabodovat v hlavní soutěži.
Teoreticky může získat stejný pes jak titul „Coton roku “, tak i „Naděje“ nebo „Zralá krása“

CHOVATELSKÁ STANICE ROKU. Titul získá chovatelská stanice s nejvyšším součtem bodů všech svých odchovů přihlášených do soutěže.
Pro účast v této kategorii  je potřeba, aby majitel svou chovatelskou stanici do soutěže přihlásil.
Stačí zaslat na mail vystavnireferent@klubcoton.cz  zprávu, která bude obsahovat jméno chovatelské stanice a jméno jejího majitele.