COTON ROKU

 

 

Do soutěže o titul COTON ROKU mohou svého cotonka přihlásit majitelé (případně spolumajitelé), kteří byli nepřetržitě po celou dobu soutěže členy Klubu.
Počet psů, které může majitel do soutěže přihlásit, není nijak omezen.

Soutěž je vypsána vždy na dobu jednoho kalendářního roku.

Za přihlášku do soutěže je považováno zaslání vyplněného soutěžního formuláře do určitého data spolu s kopiemi posudků uvedených výstav a získaných titulů na předem stanovenou mailovou adresu.

Titul COTON ROKU získá pes s nejvyšším počtem bodů získaných na základě svých umístění na klubových, národních, světových
a dalších výstavách v daném roce.

COTON ROKU bude uveden do Síně slávy na webových stranách Klubu a stane se na celý následující rok tváří Klubu.
Majiteli psa vítězného psa bude na jarní klubové výstavě kromě krásných cen předán diplom a pohár.

V soutěži budou vyhlášeny ještě dva další tituly:
Cenu COTON ROKU – NADĚJE (CR-J) získá nejúspěšnější přihlášený cotonek, jehož věk po celou dobu soutěže nepřesáhne 18 měsíců,
Cenu COTON ROKU – ZRALÁ KRÁSA (CR-V) získá nejúspěšnější přihlášený cotonek, který od zahájení soutěže splňuje podmínku věku 8+ let.

NOVĚ !!

CHOVATELSKÁ STANICE ROKU (CR-ChS). Titul získá chovatelská stanice s nejvyšším součtem bodů všech svých odchovů přihlášených do soutěže.
Pro účast v této kategorii  je potřeba, aby majitel svou chovatelskou stanici do soutěže přihlásil.
Stačí zaslat na mail vystavnireferent@klubcoton.cz  zprávu, která bude obsahovat jméno chovatelské stanice a jméno jejího majitele. 

 


Pokyny pro přihlášení do soutěže:

 • K přihlášení do soutěže COTON ROKU je potřeba vyplnit soutěžní formulář, který obsahuje dvě tabulky.
 • Do první tabulky se zapisují výsledky dosažené na jednotlivých výstavách v tom konkrétním roce.
  K dispozici má každý majitel psa maximálně 12 zápisů. V případě absolvování více výstav v daném roce zapíše majitel psa pouze ty (dle svého uvážení) nejlepší výsledky. Za každé umístění se vpisují do tabulky body (nabízejí se kliknutím na šipku vedle okénka), jejichž součet se automaticky násobí zadaným koeficientem výstavy.
 • Do druhé tabulky se zapisují body za dosažená speciální ocenění a tituly.
 • Výsledný počet získaných bodů se po vyplnění obou tabulek objeví v závěrečné části soutěžního formuláře.
 • Kompletně vyplněný formulář včetně kopií posudků (potvrzení získaných ocenění) je potřeba zaslat nejpozději do 15. ledna na adresu:
  vystavnireferent@klubcoton.cz
 • Výsledky soutěže COTON ROKU budou zveřejněny na stránkách Klubu od 15. února.
 • Ceny pro vítěze budou slavnostně předány na nejbližší jarní Klubové výstavě.