Webináře pro majitele a chovatele ZDARMA

Vážení členové klubu,

Ústav ochrany zvířat wellfare, z.ú. nabízí bezplatnou účast na webinářích pro majitele a chovatele psů. 

Smyslem těchto bezplatných seminářů je seznámit majitele a chovatele zájmových zvířat se všemi aspekty péče o chovaná zvířata a přispět tak k jejich pohodě a dobrému welfare. S ohledem na jejich maximální možný dosah a pohodlí účastníků, budou tyto semináře probíhat online, formou webinářů. Přihlášení

Témata seminářů jsou rozličná. Některá jsou obecná, vhodná pro majitele či chovatele jakéhokoliv zvířete, jiná se zaměřují na konkrétní druh či přímo vybrané plemeno. První, předtočená část je vyhrazena prezentaci daného tématu přednášejícím. V druhé části pak přednášející bude živě odpovídat na dotazy účastníků k prezentovanému tématu. Přednášejícími jsou v rámci těchto seminářů výhradně erudovaní odborníci, kteří svá tvrzení podkládají svou odbornou praxí a vědeckými poznatky, a kteří se díky svým zkušenostem z akademického prostředí dokáží o své znalosti srozumitelně podělit i s širokou veřejností.

Z aktuálně vypsaných témat, která jsou uvedena v příloze nebo na našem webu, jsou všechna vhodná pro majitele a chovatele psů. Úvodním tématem je Právní minimum pro majitele a chovatele zájmových zvířat.  Mgr. et Mgr. Veronika Doubková, Ph.D. uvede účastníky webináře do problematiky chovu zvířat z pohledu legislativy. Tato přednáška se mimo jiné věnuje právům a povinnostem chovatelů (majitelů), škodám způsobeným zvířetem, centrální evidencí psů či bydlení se zvířetem v nájmu. Na tento webinář se koná 29. 11. 2023 a můžete se na něj registrovat se můžete zde.

Druhá přednáška je orientována na zdraví psů. Mnoha kynologům známý kardiologický specialista MVDr. Carlos Agudelo, Ph.D. připravil přednášku na téma Kardiologická onemocnění psů. Upozorní na příznaky, při kterých je vhodné nechat posoudit stav psa specializovaným kardiologem, nastíní dnešní možnosti léčby a prognózy. Rozvine také aktuální vědecké poznatky o vlivu výživy na rozvoj onemocnění srdce, DMVD a DCM.  Tento webinář se koná 13.12.2023 a můžete se na něj registrovat zde.

Třetím vypsaným seminářem je další atraktivní téma pro majitele a zejména chovatele psů, Práva a povinnosti při prodeji zvířat v zájmových chovech. JUDr. Jakub Kanický velmi podrobně rozvede problematiku prodeje zvířete. Upozorní na vhodnost smluvních ujednání, nastíní postup při reklamaci zakoupeného zvířete i specifika prodeje zvířete do zahraničí. To může předejít řadě problémů a nedorozumění, stejně tak i nevhodnému nakládání se zvířetem. Tento webinář se koná 10. 1. 2024 a můžete se na něj registrovat zde.

Jak bylo uvedeno výše, tyto webináře jsou pro účastníky bezplatné, neboť jejich účelem je co nejvíce rozšířit informace, které mohou přispět k welfare chovaných zvířat. Pro účast je třeba pouze provést registraci prostřednictvím odkazu na každý jednotlivý seminář. Webináře jsou realizovány na platformě Teams. Pro sledování webináře však plně postačí jakýkoliv webový prohlížeč a není třeba nic instalovat. Stačí pouze kliknout na odkaz v emailové zprávě, která je odeslána bezprostředně po registraci na vyplněnou emailovou adresu.

Informací není nikdy dost …