GENETICKÝ PROFIL PSA

Genetický profil psa je soubor DNA znaků, charakteristický výhradně pro daného jedince.

V angličtině se používá velmi výstižný termín DNA fingerprint vyjadřující, že se jedná o obdobně nezaměnitelný identifikační prostředek, jakým je otisk prstu. Je to tedy jednoznačná celoživotní identifikace každého jedince a díky tomu má v chovatelské praxi celou řadu uplatnění.

Úplné znění článku