Důležité upozornění – upřesnění

Vážení vystavovatelé, vážení členové klubu,

Přinášíme další zprávy ohledně výstavy, následných bonitací a členské schůze, které byly plánovány na 21. 3. 2020.

V této chvíli je vzhledem k situaci a zavedeným opatřením jasné, že se žádná z těchto akcí nemůže uskutečnit. Zdraví nás všech je nejdůležitější; všichni si přejeme, aby opatření bezpečnostní rady státu vedla k minimalizaci rizik a co nejrychlejšímu ústupu pandemie.

Celý plánovaný program tedy odsouváme na dobu, kdy bude opět bezpečné jej konat. Předběžně jsme zamluvili rozhodčího i prostory na 16. 5. 2020, ale nemůžeme zaručit, že se akce bude moci uskutečnit. U některých psů to bude znamenat přeřazení do jiné věkové kategorie (a s tím související změnu výstavních poplatků); toto budeme řešit v okamžiku, kdy budeme znát reálný termín. Doufáme také, že nám Dogoffice umožní ponechat v platnosti veškeré registrace, zároveň znovu otevřeme možnost se přihlásit případným novým zájemcům.

 

Přijměte prosím uvedené datum jako nové vyhlášení konání členské schůze, avšak s výhradou další změny, pokud by v tomto období nedošlo ke zklidnění.

 

Pokud jde o vedení klubu, budeme v této chvíli pracovat v provizoriu, stejně jako mnoho dalších organizací. Omezíme se na nezbytně nutné aktivity v souladu se situací v zemi. Poslední zvolený výbor bude případná nezbytně nutná rozhodnutí činit vždy ve spolupráci s kandidátkami do výboru nového, až do jeho řádného zvolení. Všichni žijeme v nestandardní situaci, proto prosím přijměte i nestandardní opatření po dobu nezbytně nutnou.

Pokud jde o volby, hledáme společně zda a jak by se daly uskutečnit dříve v náhradním režimu. S návrhem Vás budeme v krátké době kontaktovat.

Víme, že někteří spěcháte zejména na bonitace. Rádi bychom po vzájemné dohodě odcházející a budoucí předsedkyně nabídli všem možnost využít individuální bonitace na nejbližší mezinárodní/národní/krajské výstavě, která se bude moci uskutečnit, pokud by se konala dříve než výstava klubová. Výjimečně bychom takovou bonitaci provedli za cenu běžné bonitace. Pokud by bonitovaný pes/fena neměl potřebný výsledek minimálního VD z klubové výstavy, musel by tohoto výsledku docílit na této výstavě.

 

Jménem všech bych Vám a Vašim rodinným příslušníkům v této chvíli popřála zejména pevné zdraví a sílu ke zvládnutí všeho, co nás v nejbližších dnech čeká.

 

Děkujeme všem za pochopení a mnohým z Vás za vyjádřenou podporu a těšíme se na setkání v klidnějších časech

 

 

 

Ludmila Schaferová                                                                                                                                  V Praze dne 14. 3. 2020