Bonitační řád

Zapracovány úpravy uvádějící bonitační řád do souladu se Zápisním řádem ČMKU. Platnost doplněného znění od 1.12.2022.