Kontrola vrhů – pravidla

  1. V Klubu Coton de Tuléar jsou kontroly vrhů povinné (s výjimkou případů uvedených v zápisním řádu). Provádí je poradce chovu nebo kontrolor vrhu.
  2. Chovatel může požádat poradce chovu o provedení kontroly vrhu vybraným kontrolorem (jména možných kontrolorů jsou uvedena na klubových stránkách). Svůj požadavek vyznačí chovatel v příslušné kolonce formuláře Přihláška vrhu.
  3. Poradce chovu má konečné právo rozhodnout, zda provede kontrolu vrhu sám nebo zda pověří „vyžádaného“ kontrola vrhu.
  4. Poradce chovu oznámí chovateli jméno kontrolora do týdne po obdržení jeho Přihlášky vrhu.
  5. Chovatel se s kontrolorem domluví na termínu kontroly vrhu.
  6. Kontrola vrhu by měla být provedena nejpozději do 8. týdne věku štěňat, vždy však až po natetování nebo očipování štěňat.
  7. Při kontrole vrhu je povinností poradce chovu, ale i kontrolorů vrhu, vypsat „Zápis o kontrole vrhu“. Kontrolor předá zápis o provedené kontrole neodkladně poradci chovu.
  8. Poradce chovu ani kontrolor vrhu nemůže kontrolovat vlastní vrh.
  9. Cestovní výlohy proradce chovu nebo kontrolora vrhu hradí vždy chovatel.
Vytvořeno 31. 5. 2014