Kontrola vrhů – pravidla

  1. V KCTU jsou kontroly vrhů povinné (s výjimkou případů uvedených v zápisním řádu). Provádí je buď veterinář nebo na vyžádání chovatele poradce chovu/kontrolor vrhu. Zápis o kontrole vrhu bude mít v obou případech shodně předepsaný rozsah.
  2. Obsah formuláře kontroly vrhu definuje poradce chovu. (Formulář pro kontrolu vrhu najdete na této stránce.)
  3. Chovatel informuje poradce chovu o způsobu plánovaného provedení kontroly vrhu v příslušné kolonce formuláře Přihláška vrhu. Pokud se rozhodne pro kontrolu poradcem nebo kontrolorem (jména možných kontrolorů jsou uvedena na klubových stránkách), vyznačí zde jméno vybraného kontrolora.
  4. Kontrola vrhu musí být provedena nejdříve po dokončeném 6. týdnu a před dokončeným 12. týdnem věku štěňat, vždy však před odchodem štěňat od chovatele a po očipování štěňat.
  5. Vyplněný formulář „Zápis o kontrole vrhu“ od veterináře zasílá chovatel neprodleně poradci chovu. Pokud provádí kontrolu některý z kontrolorů, předá zápis o provedené kontrole neodkladně poradci chovu on.
  6. Poradce chovu, kontrolor vrhu a ani veterinář nemůže kontrolovat vlastní vrh.
  7. Cestovní výlohy poradce chovu nebo kontrolora vrhu hradí vždy chovatel.
Platnost od 23.11.2019