Zápisní řád ČMKU

Dne 1. 4. 2021 vstupuje v platnost nový Zápisní řád ČMKU

Jednou z podstatných změn, která bude naše chovatele jistě zajímat je, že “Maximální počet vrhů u chovné feny je jeden v kalendářním roce, a to včetně vrhů, kdy fena porodí pouze jedno štěně (i mrtvé); výjimku může ze zdravotních důvodů na základě doporučení veterináře povolit chovatelský klub.”