Využití krycích psů

Zveřejněn přehled využití krycích psů v roce 2022.