VYŠETŘENÍ PRA

Doplněno opakované oftalmologické vyšetření na PRA
s negativním výsledkem u těchto cotonků:

Cotonbrie OMBRETTA BIANCA

AMY Poklad Pahorku