Vyhledávací okénko

Pro lepší orientaci v rozsáhlé tabulce Bonitace – výsledky bylo doplněno “vyhledávací okénko” …

(tabulka je přístupná pouze členům Klubu)