Výbor o prázdninách

Dovolte, abychom  Vás upozornili, že poradkyně chovu NEBUDE  k zastižení (z důvodu čerpání své dovolené) v termínu od 3. 7. – 7. 7.  a od 26. 7. – 11. 8. 2019. 

Pokud bude Váš dotaz neodkladný, pište a volejte opakovaně.

Všem členům klubu a jejich rodinám přejeme krásné léto.