Protest proti poškozujicímu rozhovoru

15.8. 2019 uveřejnil Magazín Idnes.cz rozhovor (zde) s Markétou Dajbychovou, obsahující tvrzení nepodložená fakty, avšak poškozující závažným způsobem tvrzení o chovu plemene Coton de Tuléar. Proti danému obsahu se výbor neprodleně ohradil a zaslal protest s žádostí o nápravu (zde).

Protest byl adresován:
Markéta Dajbychová – Genomia
Scarlett Wilková – autorka rozhovoru
Martin Moravec – Mfdnes
zároveň jsme informovali ČMKU jako střešní organizaci klubu