Program členské schůze

V souvislosti s aktuálními epidemiologickými opatřeními je nyní již jasné, že se nám nepodaří uskutečnit plánovanou členskou schůzi s osobní účastí.

Výbor Klubu proto rozhodl v souladu se zákonem 191/2020 Sb. ze dne 17. dubna 2020 O některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 uskutečnit hlasování o bodech programu členské schůze způsobem per rollam.

Program členské schůze 

Obsah navrhovaných bodů programu k hlasování budou zveřejněny dne 20. 4. 2021 v zabezpečené části stránek přístupné pouze členům Klubu.