Program členské schůze

Zveřejněn program členské schůze.