Přehlídka chovných psů

Dne 26. 3. 2022 se v souvislosti s pořádáním klubové výstavy uskuteční Přehlídka chovných psů

Zájemci mohou přihlásit své uchovněné psy na adresu poradce chovu.

Do zprávy je nutné uvést jméno psa a jakékoliv informace, které se týkají jeho kvalit, zvyků, předností …