Pokyny k výstavě

Vzhledem k stále trvajícím změněným podmínkám pro konání jakýchkoliv akcí ve všech oblastech života v důsledku epidemie coronaviru,
předkládáme vám – účastníkům Klubové výstavy Pesopark 2020
následující pokyny:

1. NECHTE VŠECHNY PŘÍBUZNÉ A ZNÁMÉ DOMA!
Na jednoho vystavovaného psa – jedna osoba. V případě nutnosti druhé osoby (řidič, pomocník, atd.) nahlaste, prosím, přesný počet Martině Mikulové: vystavnireferent_zastup@klubcoton.cz , tel. 702 296 803.

 

2. ODLOŽTE TENTOKRÁT SPOLEČENSKÉ RÓBY A POŘÁDNĚ SE TEPLE OBLEČTE!
Výstava se bude konat v hale, ta však bude ze dvou protilehlých stran otevřená. Jedná se o VENKOVNÍ AKCI! To proto, abychom výstavu mohli vůbec za stávajících podmínek uskutečnit, tzn. akce do 50 osob venku.

 

3. NEZAPOMEŇTE ROUŠKU!
Všichni účastníci akce (kromě psů :-)) musí mít nasazenou roušku.