Podněty členů k programu členské schůze

Výbor klubu zveřejnil došlé podněty členů Klubu k programu členské schůze, která by se měla konat dne 24. 4. 2021.