Oznámení FCI

Oznámení FCI o nebezpečí epidemie Koronaviru

 

Generální výbor FCI si uvědomuje nebezpečí epidemie Koronaviru, který je celosvětovou hrozbou a má vážné dopady na naše každodenní životy.

Datum: 1.3.2020 

Doporučujeme všem, kteří se účastní akcí FCI, aby si často myli ruce dezinfekčními prostředky, které, pokud je to možné, zajistí organizační výbory.

Soutěžící, vystavovatelé a rozhodčí by se měli vyvarovat potřásání rukou a dalším obvyklým kontaktům, aniž by to bylo považováno za neslušné nebo nepřátelské chování.

FCI také doporučuje, aby posuzovatelé sami nekontrolovali zuby psům, ale o předvedení skusu požádali vystavovatele. 

FCI dále nabádá posuzovatele, aby si častěji dezinfikovali ruce.

FCI neplánuje žádné plošné nařízení související s Koronavirem, protože zcela závisí na lokální situaci. FCI nicméně upozorňuje na skutečnost, že místní orgány mají právo a odpovědnost vydávat nařízení a regulovat veřejné akce a dění, kdykoli je to potřeba.

Aby se předešlo nepříjemnostem, doporučuje FCI kontrolovat aktuální zpravodajské zdroje, řídit se vládními doporučením ohledně cestování a pokyny Světové zdravotnické organizace (WHO):

www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public !

 

Jménem Generálního výboru FCI

Dr T. Jakkel 

Prezident FCI