Nový člen výboru

Vážení členové Klubu,
dovoluji si oznámit, že paní Pavlína Tomanová z rodinných a
zdravotních důvodů počátkem tohoto týdne požádalo o
uvolnění z funkce pokladníka. V souladu s bodem 7. 3. 8 Stanov Klubu byla dne 10. 5. 2017 na tuto
pozici Výborem jednomyslně dovolena paní Zuzana Linhartová, která
nominaci přijala. Předání funkce proběhne v nejbližších dnech
dle dohody paní Tomanové a paní Linhartové.
Paní Linhartovou tímto vítám ve Výboru a těším se na
spolupráci.
Ludmila Schaferová – předsedkyně klubu