Novinka: opakované vyšetření PRA ve 3 letech

Začala platit nová povinnost provádět vyšetření na onemocnění PRA u chovných jedinců ve věku 3 let. Tato povinnost vzknikla schválením členské schůze Klubu v Kněževsi 15. 9. 2018. V případě, že budete žádat o vystavení krycího listu pro fenu, která již dosáhla věku 3 let, musí tuto podmínku splňovat. Totéž platí i pro psa zapsaného v krycím listu. V opačném případě nebude krycí list vystaven. Pamatujte na to, prosím, s dostatečným předstihem. I nadále platí povinnost předložit výsledek testu na PRA při bonitaci a v 7 letech jedince.

Běžná praxe testování na PRA v zahraničí je u krycích psu každoročně, u fen před každým krytím. Toto je však pouze doporučení poradkyně chovu za podpory výboru klubu a MVDr. Beránka.