Nové krycí listy

S platností od 10. 11. 2020 začne poradce chovu používat nový způsob vystavování Krycího listu.  

Účelem této změny je především snaha omezit co nejvíce v době epidemie coronaviru nutnost návštěv poštovních úřadů za účelem zasílání jednotlivých částí Krycího listu poradcem chovu i chovatelem.
Původně bylo nutné z tohoto důvodu navštívit poštu celkem 3x. Nyní bude stačit zajít na poštu jen jednou.

Jak to tedy bude fungovat?

Na základě žádosti chovatele vystaví poradce chovu nový Krycí list, který po doplnění údajů včetně svého vyjádření zašle chovateli MAILEM.

Chovatel si Krycí list vytiskne, po nakrytí feny vyplní údaje v další části dokumentu, připojí svůj podpis a podpis majitele krycího psa. Kopii dokumentu  odešle MAILEM zpět poradkyni chovu.

Po narození štěňat (nebo i v případě, že fena nezabřezla) vyplní chovatel poslední část Krycího listu. Dokument odešle opět poradkyni chovu MAILEM.

Na závěr zašle chovatel originál Krycího listu spolu s Přihláškou k zápisu štěňat a Zápisem z kontroly štěňat POŠTOU na adresu poradce chovu.