Mimořádné bonitace

V režimu zvýšených hygienických opatření proběhly 18. 10. 2020 v Praze letos již druhé MIMOŘÁDNÉ BONITACE psů plemene Coton de Tuléar.

V předem stanoveném časovém harmonogramu předstoupilo před bonitační komisi v čele se zkušenou rozhodčí paní Naďou Klírovou jedenáct  cotonků.

I přes všechna nařízená opatření byla atmosféra velmi příjemná a úroveň bonitovaných jedinců vyrovnaná.
Paní rozhodčí, která v novodobé historii Klubu vedla bonitace cotonků již potřetí, vyzdvihla stále se zvyšující úroveň našich psů.

Informace o všech nově zbonitovaných psech a fenkách včetně jejich rodokmenů se objeví v nejkratším možném čase na klubových stránkách.